Organizácia cvičení a podmienky udelenia zápočtu

Ciele predmetu
  1. Cieľom predmetu Matematika 1 je oboznámiť študentov so základmi lineárnej algebry a matematickej analýzy.
  2. Študenti sa naučia riešiť štandardné úlohy lineárnej algebry a matematickej analýzy.
    Cvičenia sa budú konať v miestnostiach s tabuľou za prítomnosti cvičiacich. Študenti budú samostatne riešiť úlohy, na záver sa riešenie prediskutuje.
Podmienky pre získanie zápočtu
Vyučujúci

Prednášajúci:
Cvičiaci:
Zdroje
  1. M. Bučko, J. Buša, Š. Schrötter: Lineárna algebra
  2. Stránka predmetu Matematika 1 .
  3. Učebnica Lineárna algebra .
  4. Učebnica Úvod do predmetu Matematika 1 .
comments powered by Disqus