Week 1 & Week 2

Ľahký úvod do základných pojmov

Informatika a informačné technológie

Operačné systémy a používateľské rozhrania

Ľahký úvod do počítačových sietí