Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Hands-Off @KPI 2022

Ďakujeme :) Lajkuj tu

Skúšky - Termíny

 • Typ A - Otestujte sa v systéme SPARTAN
 • Na skúšku je možné sa prihlásiť až potom, čo Vám v systéme Mais bude udelený zápočet.
 • V prípade, že požiadate o prednostný zápis známky za prácu počas semestra, na skúšku sa neprihlasujte.
 • V prípade, že plánujete prestup na iný študijný program, je potrebné splniť podmienky nového študijného programu. Napr. ak prestupujete z AE na HI, musíte získať známku typu A.
 • Prihlasovanie na termíny je možné od 26.12.2022 (po udelení zápočtov).
 • Riadny termín skúšky je plánovaný na dni 03.01.2023 (utorok) a 05.01.2023 (štvrtok). Študenti, ktorí nezískali známku prednostne, sú povinní sa zúčastniť niektorého z týchto 2 termínov.
 • Prvý opravný termín je plánovaný na dni 05.01.2023 (štvrtok) a 12.01.2023 (štvrtok). Druhý opravný termín je plánovaný na dni 12.01.2023 (štvrtok) a 19.01.2023 (štvrtok).
 • Typ A sa bude realizovať v systémoch Moodle aj Spartan, v miestnosti PC1. Typ B sa bude realizovať iba v systéme Moodle, v miestnosti PC16. Pozrite poznámku v Mais.
 • V prípade naplnenia kapacity miestností budeme pridávať nové časy/miestnosti.
Dátum Náročnosť skúšky Poradie termínu
03.01.2023 A: pre všetkých, B: pre všetkých okrem IntS, HI, PS, PM riadny
05.01.2023 A: pre všetkých, B: pre všetkých okrem IntS, HI, PS, PM riadny, 1. opravný
12.01.2023 A: pre všetkých, B: pre všetkých okrem IntS, HI, PS, PM iba 1. a 2. opravný
19.01.2023 A: pre všetkých, B: pre všetkých okrem IntS, HI, PS, PM iba 2. opravný

Študenti KPI (INF+KB)

Výsledok Vašej aj našej snahy nájdete na nasledujúcich adresách: ŠP INF a ŠP KB

Anketa

Milí študenti, prosím, vyplňte túto anketu. Ďakujeme.

Prestup

V prípade, že plánujete prestup na iný študijný program:

 • musíte mať aspoň 18 kreditov (za úspešne absolvované predmety)
 • pošlite vyplnenú Žiadosť na eva.harakalova@tuke.sk
 • pomocný text do žiadosti: žiadam o prestup zo ŠP XX na ŠP YY (napr. zo ŠP Informatika na ŠP Automobilová elektronika)
 • na informatické študijné programy (IntS, HI, PS, PM) odporúčame posielať žiadosť do 08.01.2023 (o výsledku budete informovaní v priebehu januára, v prípade neúspechu môžete požiadať o prestup na iný študijný program)

VS Code

Milí študenti! V súvislosti s obmedzením, ktoré na našom serveri spôsobuje VS Code, sa zakazuje pripájanie a používanie VS Code na serveri ZAP.

Čo vás čaká na ZAP

Best of Curses 2021

Eduroam

Ak si do školy nosíte vlastný nootebook a používate protokol ssh (napríklad pri práci s GitLabom), na sieti TUNET-guest si naporadíte. Musíte mať Eduroam. V tomto videu máte krátky návod, ako na to.