Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Termíny skúšok

Prihlasovanie na termíny skúšok bude umožnené najskôr najbližšiu nedeľu večer (bude k tomu oznam), keď už bude mať aspoň tretina ročníka zápočet zapísaný v Mais. Momentálne sa teda nie je možné prihlásiť na žiaden termín skúšok. Termíny sú zatiaľ zobrazené v systéme Mais len orientačne, aby ste vedeli dátumy, miesto konania, TYP TERMÍNU, aj približný čas.

Video

Pre extrémistov a iných špecialistov boli do zvyšných cvičení (na konci) pridané videá.

Spartan: Náhradné a opravné termíny

V súvislosti s riadnym, náhradným a opravným termínom zápočtoviek je nasledujúci plán:

 • Týždeň č. 12:
  • Zápočtovka č. 3 (riadny termín)
  • Zápočtovka č. 1 a 2 (náhradný a opravný termín)
  • Obhajoba PS 6
  • Uzavretie zápočtov a známok (ak o to študent požiada)
 • Týždeň č. 13:
  • Zápočtovka č. 3 (náhradný a opravný termín)
  • Obhajoba PS 6
  • Uzavretie zápočtov a známok (ak o to študent požiada)

Upozornenie: Pre všetky zápočtovky platí posledný získaný výsledok. Preto si poriadne premyslite, či chcete zápočtovku naozaj opakovať!

ECDL

Na základe častých otázok boli doplnené informácie k certifikácii ECDL na stránke hodnotenia (dole).

Informácie o hodnotení

Informácie o hodnotení predmetu nájdete na tejto stránke.

Konzultácia (Консультация)

Pre všetkých študentov je k dispozícii konzultácia každý piatok v čase 9:55-11:35 v miestnosti Duna (L9-B529). Vždy bude prítomný konzultant hovoriaci slovensky aj rusky/ukrajinsky.

Каждый студент имеет право прийти на консультации, которые проходят каждую пятницу с 9:55 до 11:35 в помещении Duna (L9-B529). Студенты-консультанты свободно разговаривают на словацком, русском и украинском языках.

Diskusia na Mattermost-e

Pre komunikáciu v rámci predmetu ZAP používame Mattermost. Do team-u predmetu sa dostanete odkazom https://mattermost.kpi.fei.tuke.sk/zap-2019. Ako prihlasovacie údaje použite svoj univerzitný login a heslo (rovnaké prihlasovacie údaje, ako do systému Mais).

Mattermost poskytuje aj desktopové a mobilné aplikácie.

Čo vás čaká na ZAP