Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Skúška

  • Hromadný termín skúšky sa bude konať 4.1.2021.
  • 12 hodín pred skúškou Vás budú kontaktovať skúšajúci EMAILOM s odkazom na pripojenie. Po pripojení dostanete ďalšie pokyny.
  • Typ A sa bude realizovať v systéme Spartan, typ B sa bude realizovať v systéme Moodle.
  • Na skúške je potrebné, aby ste mali pripojený mikrofón a kameru.
  • Prvý opravný termín sa bude konať 19.1.2021 a druhý opravný termín sa bude konať 21.1.2021.

Aktuality

  • Študenti z odboru INF a KB: Hranica pre zotrvanie na odbore bola tento rok stanovená na 77-C. Žiadame študentov s nižším výsledkom, aby podali žiadosť o prestup - emailom na študijné oddelenie.
  • Študenti, ktorí žiadajú o prestup na študijné odbory HI, IntS, PS a PM: Ak počet žiadostí o prestup bude väčší než je kapacita odboru, uprednostnení budú študenti s lepším výsledkom z predmetu ZAP. Žiadosti budú schvaľované po dekanskom termíne, teda po 21.1.

VS Code

Milí študenti! V súvislosti s obmedzením, ktoré na našom serveri spôsobuje VS Code, sa zakazuje pripájanie a používanie VS Code na serveri ZAP.

Konzultácia (Консультация)

Milí študenti! Od piatku 16. októbra pre vás budú k dispozícii konzultácie v ruskom jazyku každý piatok od 4pm. Дорогие студенты! С пятницы, 16 октября, консультации на русском языке будут доступны для вас каждую пятницу с 16:00. Ссылка: https://discord.gg/7JrUtNE.

Diskusia na Mattermost-e

Pre komunikáciu v rámci predmetu ZAP používame Mattermost. Do team-u predmetu sa dostanete odkazom https://mattermost.kpi.fei.tuke.sk/zap-2020. Ako prihlasovacie údaje použite svoj univerzitný login a heslo (rovnaké prihlasovacie údaje, ako do systému Mais).

Mattermost poskytuje aj desktopové a mobilné aplikácie.

Čo vás čaká na ZAP