Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Organizácia ZAP 2021

Milí študenti, sledujte Váš univerzitný email, kde nájdete usmernenia k výučbe cvičení. Toto je link na univerzitný email.

Online prednáška

Tu nájdete link na online prednášku v dostatočnom predstihu pred prednáškou (streda 9:10).

MS Teams

Milí študenti, vítame Vás na predmete ZAP. Pridajte sa do MS Teams, kde v priebehu semestra bude možné konzultovať Vaše problémy. Pridajte sa do tímu ZAP 2021 s kódom gmbknb7.

Čo vás čaká na ZAP