Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Prednáška č. 1 (streda, 28.9.2022, 09:15)

Organizácia ZAP 2022

Milí študenti, v súvislosti so začiatkom semestra odporúčame, aby ste si pripravili Vaše pracovné prostredie podľa Problem Set-u 0. Prosím, v priebehu celého semestra sledujte Váš univerzitný email, kde môžú prísť usmernenia k výučbe cvičení. Toto je link na univerzitný email.

MS Teams

Pridajte sa na MS Teams, kde s nami môžete konzultovať a diskutovať online. Kód: sqx3jqo

Konzultácia (Консультация)

Milí študenti! Od piatku 30. septembra pre vás budú k dispozícii konzultácie v ruskom/ukrajinskom jazyku každý piatok o 12:30 v miestnosti Duna (hlavná budova, poschodie 5).

Дорогие студенты! С пятницы, 30 сентября, консультации на русском/украинском языке будут доступны для вас каждую пятницу с 12:30 в номере Дюна (главный корпус, 5 этаж).

Opakujúci študenti

V prípade, že študent opakuje predmet ZAP, mal by byť hodnotený vyučujúcim z jeho študijného programu. Preto je potrebné nájsť skupinu, v ktorej vyučuje niekto z príslušnej katedry. Účasť na cvičeniach nie je povinná.

Vyučujúci podľa katedier, skupín a študijných programov:

  • ŠP ApE (KEM) - F7 (S. Alexovič)
  • ŠP ApE KM (KEM) - KM (D. Marcin)
  • ŠP AE (KTE) - F5, F6 (O. Kováč)
  • ŠP EE (KEE) - F8, F9 (J. Petráš, J. Zbojovský)
  • ŠP FIPM+PE (KTPE) - E10 (Š. Gans)
  • ŠP HI+IntS (KKUI) - E1-E7 (A. Brecko, M. Kolárik, Ľ. Urblík)
  • ŠP PM (KMTI) - E8, E9 (M. Gazda)
  • ŠP PS (KEMT) - F1-F4 (Z. Sokolová, J. Staš)
  • ŠP INF+KB (KPI) - A1-A9, B1-B9, C1-C9, D1-D9

VS Code

Milí študenti! V súvislosti s obmedzením, ktoré na našom serveri spôsobuje VS Code, sa zakazuje pripájanie a používanie VS Code na serveri ZAP.

Čo vás čaká na ZAP

Best of Curses 2021

Eduroam

Ak si do školy nosíte vlastný nootebook a používate protokol ssh (napríklad pri práci s GitLabom), na sieti TUNET-guest si naporadíte. Musíte mať Eduroam. V tomto videu máte krátky návod, ako na to.