Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Skúšky

Milí študenti, možno ste si už všimli, že v systéme Mais pribudli termíny skúšok. Zatiaľ nemáte možnosť vidieť všetky. Odkrývať sa budú postupne podľa obsadenosti jednotlivých miestností. Skúšky budú v stredu 8.1, potom už len v utoroky a piatky 10.1, 14.1, 17.1, 21.1, 24.1 a 28.1.2020. NA RIADNY (PRVÝ) TERMÍN JE VYHRADENÝ DÁTUM 8.1.2020, 10.1.2020, 14.1.2020 A 17.1.2020. TO ZNAMENÁ, ŽE PRVÝ KRÁT MUSÍTE ABSOLVOVAŤ SKÚŠKU BUĎ 8.1.2020 ALEBO 10.1.2020 ALEBO 14.1.2020 ALEBO 17.1.2020. PO TÝCHTO DÁTUMOCH VÁM TO SYSTÉM MAIS UŽ NEUMOŽNÍ. PO TÝCHTO DÁTUMOCH SA BUDÚ KONAŤ UŽ IBA OPRAVNÉ TERMÍNY!!!!!!!!!!!!

Video

Pre extrémistov a iných špecialistov boli do zvyšných cvičení (na konci) pridané videá.

Spartan: Náhradné a opravné termíny

V súvislosti s riadnym, náhradným a opravným termínom zápočtoviek je nasledujúci plán:

 • Týždeň č. 12:
  • Zápočtovka č. 3 (riadny termín)
  • Zápočtovka č. 1 a 2 (náhradný a opravný termín)
  • Obhajoba PS 6
  • Uzavretie zápočtov a známok (ak o to študent požiada)
 • Týždeň č. 13:
  • Zápočtovka č. 3 (náhradný a opravný termín)
  • Obhajoba PS 6
  • Uzavretie zápočtov a známok (ak o to študent požiada)

Upozornenie: Pre všetky zápočtovky platí posledný získaný výsledok. Preto si poriadne premyslite, či chcete zápočtovku naozaj opakovať!

ECDL

Na základe častých otázok boli doplnené informácie k certifikácii ECDL na stránke hodnotenia (dole).

Informácie o hodnotení

Informácie o hodnotení predmetu nájdete na tejto stránke.

Konzultácia (Консультация)

Pre všetkých študentov je k dispozícii konzultácia každý piatok v čase 9:55-11:35 v miestnosti Duna (L9-B529). Vždy bude prítomný konzultant hovoriaci slovensky aj rusky/ukrajinsky.

Каждый студент имеет право прийти на консультации, которые проходят каждую пятницу с 9:55 до 11:35 в помещении Duna (L9-B529). Студенты-консультанты свободно разговаривают на словацком, русском и украинском языках.

Diskusia na Mattermost-e

Pre komunikáciu v rámci predmetu ZAP používame Mattermost. Do team-u predmetu sa dostanete odkazom https://mattermost.kpi.fei.tuke.sk/zap-2019. Ako prihlasovacie údaje použite svoj univerzitný login a heslo (rovnaké prihlasovacie údaje, ako do systému Mais).

Mattermost poskytuje aj desktopové a mobilné aplikácie.

Čo vás čaká na ZAP