Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Skúšky

Milí študenti, možno ste si už všimli, že v systéme Mais pribudli termíny skúšok. Zatiaľ nemáte možnosť vidieť všetky. Odkrývať sa budú postupne podľa obsadenosti jednotlivých miestností. Skúšky budú v stredy 9.1, 16.1, 23.1, 30.1 a 6.2.2019. Prihlasovanie bude možné až od piatku 21.12.2018 08:00. NA RIADNY (PRVÝ) TERMÍN JE VYHRADENÝ DÁTUM 9.1.2019 A 16.1.2019. TO ZNAMENÁ, ŽE PRVÝ KRÁT MUSÍTE ABSOLVOVAŤ SKÚŠKU BUĎ 9.1.2019 ALEBO 16.1.2019. PO TÝCHTO DÁTUMOCH VÁM TO SYSTÉM MAIS UŽ NEUMOŽNÍ. PO TÝCHTO DÁTUMOCH SA BUDÚ KONAŤ UŽ IBA OPRAVNÉ TERMÍNY!!!!!!!!!!!! Samozrejme, pokiaľ je Vaše skóre dostatočne vysoké na to, aby ste získali známku z predmetu, tento oznam sa Vás netýka. Kontaktujte nás v prípade nejasností.

Spartan

Milí študenti, tí z vás, ktorých čaká absolvovanie skúšky typu A, majú možnosť zoznámiť sa so systémom Spartan. Prostredníctvom tohto systému bude realizovaná skúška typu A. Nachádza sa na tejto adrese (alebo hore v menu). Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do systému Mais. Pozor, na realizáciu testu máte len jeden pokus, preto si na neho vyhraďte dostatočný čas.

Po prihlásení nájdete test s názvom ZAP Try Me. Heslo do testu je zapko.

Systém Spartan po prihlásení alebo po ukončení testovania
Obr. 1: Systém Spartan po prihlásení alebo po ukončení testovania

Kód je predpripravený v takom stave, aby bol jeho preklad úspešný napriek tomu, že neobsahuje riešenie. Zásadou robenia testu je udržiavať kód preložiteľný, aj keď je nesprávny (t.j. nemažte jednotlivé funkcie). Obsah funkcie main() zostáva prázdny. Riešenie je možné odoslať na testovanie ľubovoľný počet krát.

Náhľad cvičného testu ZAP Try Me
Obr. 2: Náhľad cvičného testu ZAP Try Me

Informácie o hodnotení

Informácie o hodnotení predmetu nájdete na tejto stránke.

Diskusia na Mattermost-e

Pre komunikáciu v rámci predmetu ZAP používame Mattermost. Do team-u predmetu sa dostanete odkazom https://mattermost.kpi.fei.tuke.sk/zap-2018. Ako prihlasovacie údaje použite svoj univerzitný login a heslo (rovnaké prihlasovacie údaje, ako do systému Mais).

Mattermost poskytuje aj desktopové a mobilné aplikácie.

Čo vás čaká na ZAP