Organizácia cvičení a podmienky udelenia zápočtu

Ciele predmetu
  1. Tu zadajte aspoň jeden globálny cieľ predmetu.
  2. Tu zadajte aspoň jeden globálny cieľ predmetu. Čím sa budú študenti zaoberať na cvičení? Čo sa na cvičeniach z tohto predmetu naučia?
    Tu môžete napísať ďalšie informácie o predmete a cvičeniach, napr. akým spôsobom budú cvičenia prebiehať.
Podmienky pre získanie zápočtu
Vyučujúci

Prednášajúci:
Cvičiaci:
Zdroje
  1. Zdroj pre predmet 1
  2. Zdroj pre predmet 2
comments powered by Disqus