Trojný integrál.

Ciele
 1. Aplikácia vety o výpočte trojného integrálu -- praktický výpočet
 2. Tu napíšte aspoň jeden cieľ.
Úvod
 1. Výpočet trojného integrálu.

 2. V prípade, že množina \(A\) je priestorová oblasť typu \([x,y,z]\), t.j. vieme ju popísať nerovnosťami \[ A=\big\{[x,y,z]\in \Bbb R^3; a\leq x\leq b,\ g(x)\leq y\leq h(x), \alpha(x,y)\leq z\leq \beta(x,y) \big\}, \] potom trojný integrál počítame prevodom na trojnásobný \[ \iiint\limits_{A} f(x,y,z)\, \mathrm{d}{x}\mathrm{d}{y}\mathrm{d}{z}= \int\limits_{a}^b\left[\ \int\limits_{g(x)}^{h(x)} \left(\ \int\limits_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)}f(x,y,z)\, \mathrm{d}{z}\right)\mathrm{d}{y}\right]\mathrm{d}{x}. \] Podobne postupujeme pri výpočte trojného integrálu na elementárnych oblastiach typu \([x,z,y]\), \([y,x,z]\), \([y,z,x]\), \([z,x,y]\) a \([z,y,x]\).
 3. Výpočet trojného integrálu transformáciou do cylindrických alebo sférických súradníc.

 4. V niektorých prípadoch je výhodnejšie trojný integrál pocítat pomocou transformácie do cylindrických alebo sférických súradníc. Transformacčné vzťahy pre cylindrické súradnice sú: \[ \hspace{-4cm}x = \rho\cos\alpha \] \[ \hspace{-4cm}x = \rho\sin\alpha \] \begin{equation} z=z\qquad\qquad \alpha\in\langle0,2\pi\rangle,\quad\rho\geq0,\quad z\in\Bbb R. \end{equation}
  Pomocou tejto transformácie bodu \([x,y,z]\) priradíme bod \([\alpha,\rho,z]\) a platí \[ \iiint\limits_{A}f(x,y,z)\,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}=\iiint\limits_{B}\rho\, f(\rho\cos\alpha,\rho\sin\alpha,z)\,\textrm{d}{\alpha}\,\textrm{d}{\rho}\,\textrm{d}{z} \] kde \(f\) je spojitá na \(A\), množina \(B\) vznikne transformáciou množiny \(A\) do cylindrických súradníc. Cylindrické súradnice používame spravidla pri valcovitých telesách.
  Príklad: Vypocítajte trojný integrál telesa \[ \iiint\limits_{A}z\,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}, \] kde \(A\) je ohraničená plochami \(z=\sqrt{x^2+y^2}\), \(z=2-x^2-y^2\)
  Riešenie: Načrtneme si množinu \(A\).
  Teleso A je výhodné popísať cylindrickými súradnicami, pričom využijeme, že priemet telesa do roviny \(\rho_{xy}\) je kruh s polomerom 1, \begin{equation} \begin{array} 0 \leq \alpha \leq 2\pi\\ 0 \leq \rho \leq 1\\ \rho=\sqrt{x^2+y^2}\leq z\leq 2-x^2-y^2=2-\rho^2 \end{array} \end{equation} Preto \begin{equation} \begin{split} \iiint\limits_{A}z\,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}=\int\limits_{0}^{2\pi} \left[ \int\limits_{0}^{1}\left( \int\limits_{\rho}^{2-\rho^2}\rho\,z\,\textrm{d}{z} \right)\textrm{d}{\rho} \right]\,\textrm{d}{\alpha} =\frac{1}{2}\int\limits_{0}^{2\pi} \left[\frac{\rho^6}{6}-\frac{5\rho^4}{4}+ \frac{4\rho^2}{2}\right]_0^1\,\textrm{d}{\alpha}=\frac{11\pi}{12}. \end{split} \end{equation}
  Transformačné vzťahy pre sférické súradnice sú \begin{equation} \begin{split} \hspace{-9cm}x = r\cos\alpha\cos\beta\\ \hspace{-9cm}x = r\sin\alpha\cos\beta\\ z= r\sin\beta,\qquad\alpha\in\langle0,2\pi\rangle,\quad\beta\in\Big\langle- \frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\Big\rangle \quad r\geq0. \end{split} \end{equation}
  Pomocou tejto transformácie bodu \([x,y,z\) priradíme bod \([\alpha,\beta,r]\) a platí \begin{equation} \begin{split} \iiint\limits_{A}f(x,y,z)\,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}= =\iiint\limits_{B}r^2\cos\beta\,f( r\cos\alpha\cos\beta, r\sin\alpha\cos\beta,r\sin\beta) \,\textrm{d}{\alpha}\,\textrm{d}{\beta}\,\textrm{d}{r}, \end{split} \end{equation} kde \(f\) je spojitá na \(A\), množina \(B\) vznikne transformáciou množiny \(A\) do sférických súradníc.
  Príklad: Odvoďte vzorec pre objem gule s polomerom \(r_1\).
  Riešenie: Guľu \( A:\quad x^2+y^2+z^2\leq r_1^2\) je výhodné popísať sférickými súradnicami, pričom \begin{equation} \begin{split} 0 \leq \alpha \leq2\pi\\ -\pi/2 \leq \beta \leq\pi/2\\ 0\leq r\leq r_1 \end{split} \end{equation} Preto \begin{equation} \begin{split} V=\iiint\limits_{A}\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}=\int\limits_{0}^{2\pi} \left[ \int\limits_{-\pi/2 }^{\pi/2 }\left( \int\limits_{0}^{r_1}r^2\cos\beta\,\textrm{d}{r} \right)\textrm{d}{\beta} \right]\textrm{d}{\alpha} =\frac{r_1^3}{3}\int\limits_{0}^{2\pi} \Big[\sin\beta\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2}\, \textrm{d}{\alpha}=\frac{4\pi r_1^3}{3}. \end{split} \end{equation}

 5. Výpočet objemu telesa priamo z definície trojného integrálu.

Postup
 1. V krokoch opíšte postup cvičenia. Krok definuje množinu súvisiacich úloh, ktoré vedú k napĺňaniu aspoň jedného cieľa.
  Úloha: Tu napíšte konkrétne úlohy, ktoré ma študent vyriešiť.
  Poznámka: Tu možete pridať doplňujúci komentár k úlohe, ktorý študentovi pomôže pri riešení.
  Úloha: Tu napíšte konkrétne úlohy, ktoré ma študent vyriešiť.
 2. Napíšte ďalší krok.
 3. Napíšte ďalší krok.
Zdroje
 1. Moja web stránka .
 2. Predmet Matematicko--počítačové modelovanie .
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Vypočítajte \(\displaystyle\quad\iiint\limits_{M} \left(2x^2y-x+1\right)\,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}\), ak \(M=\langle0,2\rangle\times\langle1,2\rangle\times\langle0,1\rangle\).
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte \(\displaystyle\quad\iiint\limits_{M} xy^2\sqrt{z}\,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}\), ak \(M=\langle-2,1\rangle\times\langle1,3\rangle\times\langle2,4\rangle\).
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte \(\displaystyle\quad\iiint\limits_{M} \frac{1}{x+y+z}\,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}\), ak \(M\) je daná nerovnosťami \(y\geq 0\), \(x\geq 0\), \(x+y+z\leq 1\).
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte \(\displaystyle\quad\iiint\limits_{M} \left( x^2+y^2+1\right)\,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}\), ak \(M\) je ohraničená plochami \(z=\sqrt{x^2+y^2}\), \(x^2+y^2+z^2=8\).
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte \(\displaystyle\quad\iiint\limits_{M} \left( x^2+y^2\right)\,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}\), ak \(M\) je ohraničená plochami \(2z=x^2+y^2\), \(z=2\).
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte \(\displaystyle\quad\iiint\limits_{M} \,\textrm{d}{x}\,\textrm{d}{y}\,\textrm{d}{z}\), ak \(M\) je ohraničená valcovou plochou \(x^2+y^2=1\) a rovinami \(z=0\), \(z=5\).
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte objem telesa ohraničeného plochami \(2z=x^2+y^2\), \(z=\sqrt{x^2+y^2}\).
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte objem telesa ohraničeného rovinami \(z=0\), \(y=1\), \(y=2x\), \(y=6-x\).
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte objem telesa ohraničeného kužeľovou plochou \(z=\sqrt{x^2+y^2}\), valcovou plochou \({x^2+y^2=2y}\) a rovinou \(z=0\).
  Zobraziť výsledok
Doplňujúce zdroje
 1. Tu vložte doplňujúce odporúčané zdroje.
 2. Tu vložte doplňujúce odporúčané zdroje.
comments powered by Disqus