Organizácia cvičení a podmienky udelenia zápočtu

Ciele predmetu
 1. Hlavným cieľom predmetu je oboznámenie študentov so základmi používania numerických metód, prehĺbenie znalostí teórie pravdepodobnosti, uvedenie pojmu náhodná premenná a jeho využitie pri štúdiu najjednoduchších metód matematickej štatistiky.
 2. Na cvičeniach budú študenti riešiť rôzne úlohy numerickými metódami s využitím kalkulačiek a programu Matlab/Octave.
  Podmienky pre získanie zápočtu
  Vyučujúci

  Prednášajúci:
  Cvičiaci:
  Zdroje
  1. Buša, Pirč, Schrötter: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, 2006, ISBN 80-8073-632-4. Stiahnuť obrazovkovú alebo tlačovú verziu.
  2. Daňo, Ostertagová: Vybrané kapitoly z numerických metód, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Equilibria s.r.o., Košice, 2012, ISBN 978-80-8143-012-1.
  comments powered by Disqus