Maticová reprezentácia grafu a digrafu. Súvislosť grafov. Počet kostier grafu a digrafu.

Ciele
 1. Matica incidencie a matica susednosti grafu aj digrafu.
 2. Súvislosť grafov.
 3. Počet kostier grafu.
 4. Počet kostier a koreňových kostier digrafu.
 5. Hranovo ohodnotené grafy a ich charakteristiky.
 6. Minimálna kostra grafu.
Úvod
  Maticová reprezentácia grafu je jednou z veľmi dôležitých reprezentácii grafu. Často sa pomocou nej zadávajú grafy na vstupe rôznych grafových algoritmov. Po úspešnom absolvovaní tohto cvičenia by mal študent zvládnuť nasledujúce:
  1. zapísať graf aj digraf pomocou matice incidencie a matice susednosti a naopak z matice prejsť na reprezentáciu grafu pomocou diagramu;
  2. len na základe matice určiť súvislosť grafu, polomer, priemer a vzdialenosti v grafe;
  3. pomocou maticových operacii vypočítať počet kostier grafu;
  4. pomocou maticových operacii vypočítať počet kostier digrafu;
  5. pomocou maticových operacii vypočítať počet koreňových kostier digrafu vzhľadom na určitý koreň;
  6. pomocou vhodného algoritmu nájsť minimálnu kostru v grafe;
  Postupne precvičíme úlohy zo všetkých cieľových oblastí.
Postup
 1. Príklad: Zapíšte maticu incidencie (\(A\)) a maticu susednosti (\(B\)) grafu daného nasledujúcim diagramom: (hrany a vrcholy najprv označte)
  Zobraziť riešenie
 2. Príklad: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcou maticou susednosti. Znázornite tento graf diagramom. \[B=\left ( \begin{array}{c} 0\\ 1\\ 1\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 1\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 1\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 1\\ 1\\ 1\\ 0\\ 1\\ 1\\ 1 \end{array} \begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 0\\ 1\\ 1\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array}\right ) \]
  Zobraziť riešenie
 3. Príklad: Nech je daný digraf \(\vec{D}\) nasledujúcou maticou susednosti. Znázornite tento digraf diagramom. \[\vec{B}=\left ( \begin{array}{c} 0\\ 1\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 1\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 1\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array}\right ) \]
  Zobraziť riešenie
 4. Príklad: Majme daný digraf \(\vec{D}\) diagramom. Zapíšte maticu incidencie aj maticu susednosti daného digrafu.
  Zobraziť riešenie
 5. Príklad: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcou maticou susednosti. \[B=\left ( \begin{array}{r} 0\\ 1\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array}\right ) \] Bez kreslenia diagramu grafu zistite, či je graf súvislý.
  Zobraziť riešenie
 6. Príklad: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcou maticou susednosti. \[B=\left ( \begin{array}{r} 0\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 1\\ 0\\ 1\\ 0 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 1 \\1 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0 \\0 \\1 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0 \\1 \\0 \end{array}\right ) \] Bez kreslenia diagramu grafu:
  1. zistite či je daný graf súvislý;
  2. určte polomer, priemer a stred daného grafu;
  3. nájdite všetky dvojice vrcholov, ktorých vzdialenosť je práve 3;
  4. nájdite všetky dvojice vrcholov, ktorých vzdialenosť je viac ako 3.
  Zobraziť riešenie
 7. Príklad: Nech je daný digraf \(G\) nasledujúcim diagramom. Určte počet kostier daného grafu.
  Zobraziť riešenie
 8. Príklad: Nech je daný digraf \(\vec{D}\) nasledujúcim diagramom. Určte počet:
  1. všetkých kostier daného digrafu;
  2. koreňových kostier s vrcholom \(v_2\) ako koreňom;
  3. všetkých koreňových kostier daného digrafu;
  Zobraziť riešenie
 9. Príklad: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcim diagramom. Pomocou Kruskalovho algoritmu určte minimálnu kostru a vypočítajte súčet jej ohodnotení.
  Zobraziť riešenie
 10. Príklad: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcim diagramom. Pomocou Primovho algoritmu určte minimálnu kostru a vypočítajte súčet jej ohodnotení.
  Zobraziť riešenie
Zdroje
 1. Klešč M.: Diskrétna matematika, Košice, 2006.
 2. Bučko M. - Klešč, M.: Diskrétna matematika, Elfa, Košice, 1999.
 3. Klešč M. - Plavka, J.: Grafové algoritmy a formálna logika, Košice 2008.
 4. Berežný, Š. - Draženská, E. - Kravecová, D.: Zbierka úloh z diskrétnej matematiky, Košice 2005.
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcou maticou susednosti. \[B=\left ( \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 1\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array}\right ) \] Bez kreslenia diagramu grafu zistite, či je graf súvislý.
  Úloha: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcou maticou susednosti. \[B=\left ( \begin{array}{r} 0\\ 1\\ 0\\ 1\\ 0 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 1\\ 0\\ 0\\ 1 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 1\\ 0 \\1 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1 \\0 \\1 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0 \\1 \\0 \end{array}\right ) \] Bez kreslenia diagramu grafu určte polomer, priemer a stred daného grafu.
  Úloha: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcou maticou susednosti. \[B=\left ( \begin{array}{r} 0\\ 1\\ 0\\ 1\\ 0 \\1 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0 \\1 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1 \\0 \\1 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 1\\ 1\\ 1\\ 0 \\1 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1 \\0 \\0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0 \\0 \\0 \end{array}\right ) \] Bez kreslenia diagramu grafu:
  1. nájdite všetky dvojice vrcholov, ktorých vzdialenosť je najviac 2;
  2. nájdite všetky dvojice vrcholov, ktorých vzdialenosť je práve 4.
  Úloha: Pre nasledujúce grafy dané maticami susednosti vypočítajte počet kostier. \[B_1=\left ( \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 1\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array}\right ) ; B_2=\left ( \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 1\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 1\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 0\\ 1\\ 0\\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 1\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array}\right ) ; B_3=\left ( \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 0\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 1\\ 1\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0 \end{array}\right ) \]
  Úloha: Koľko hrán je potrebné odstrániť z nasledujúcich grafov, aby vznikla kostra?
  Úloha: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcim diagramom. Vypočítajte počet kostier daného grafu.
  Úloha: Nech je daný graf \(G\) nasledujúcim diagramom. Vypočítajte počet kostier grafu \(\bar{G}-v_3\), kde \(\bar{G}\) je komplementom ku grafu \(G\).
  Úloha: Nech je daný digraf nasledujúcim diagramom. Vypočítajte počet jeho kostier.
  Úloha: Nech je daný digraf \(\vec{D}\) nasledujúcim diagramom. Vypočítajte počet koreňových kostier digrafu \(\vec{D}\) s koreňom vo vrchole \(v_3\).
  Úloha: Nech je daný digraf \(\vec{D}\) nasledujúcim diagramom. Vypočítajte počet kostier aj počet koreňových kostier digrafu \(\vec{D}\).
  Úloha: Kruskalovým aj Primovým algoritmom nájdite v nasledujúcich grafoch minomálne kostry.
  Úloha: Použitím Primovho algoritmu nájdite minimálnu kostru v grafe danom nasledujúcim diagramom.
  Úloha: Pokúste sa modifikáciou Primovho algoritmu nájsť MAXIMÁLNU kostru v grafe z predchádzajúcej úlohy.
  Úloha: Telekomunikácie potrebujú položiť optický kábel tak, aby sa z každého uzla dalo dostať do každého a nech je položenie káblovej siete čo najlacnejšie. Nasledujúci diagram znázorňuje uzly a možnosti ich prepojenia. Čísla znázorňujú náklady na položenie kábla na konkrétnom úseku.
comments powered by Disqus