Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Skúška

 • Hromadný termín skúšky sa bude konať 4.1.2024 (štvrtok) a 11.1.2024 (štvrtok) prezenčne.
 • Typ A sa bude realizovať v systémoch Moodle aj Spartan.
 • Typ B sa bude realizovať iba v systéme Moodle.
 • Prvý opravný termín sa bude konať 4.1.2024, 11.1.2024 a 18.1.2024 (štvrtok).
 • Druhý opravný termín sa bude konať 18.1.2024 a 25.1.2024 (štvrtok).
 • V prípade naplnenia kapacity miestností budeme pridávať nové časy/miestnosti.

Prestup

V prípade, že plánujete prestup na iný študijný program:

 • musíte mať aspoň 18 kreditov (za úspešne absolvované predmety)
 • pošlite vyplnenú Žiadosť na katarina.tomcikova@tuke.sk
 • pomocný text do žiadosti: žiadam o prestup zo ŠP XX na ŠP YY (napr. zo ŠP Informatika na ŠP Automobilová elektronika)
 • na informatické študijné programy (IntS, HI, PS, PM) posielajte žiadosti do 08.01.2024 (o výsledku budete informovaní do 09.02.2024)
 • na ostatné študijné programy posielajte žiadosti do 31.01.2024
 • žiadosť dávajte len 1, na 1 študijný program, ale uveďte alternatívu v prípade potreby

Top projekty KPI (KB+INF)

TU

Organizácia ZAP 2023

Milí študenti, v súvislosti so začiatkom semestra odporúčame, aby ste si pripravili Vaše pracovné prostredie podľa Problem Set-u 0. Prosím, v priebehu celého semestra sledujte Váš univerzitný email, kde môžú prísť usmernenia k výučbe cvičení. Toto je link na univerzitný email.

Cvičenia

Prezenční študenti budú riadne navštevovať cvičenia. Kombinovaní študenti dostanú inštrukcie k pripojeniu emailom, najneskôr 24 hodín pred cvičením. Previerka podľa potreby môže byť prezečnou formou.

MS Teams

Milí študenti, pridajte sa do MS Teams, kde v priebehu semestra môžete konzultovať prípadné nejasnosti s našim Managerom a všetkými vyučujúcimi ZAP.

Opakujúci študenti

V systéme Mais máte zberné cvičenie v piatok večer - nevyučuje sa. Zápočtovky, odovzdávky realizujte na ľubovoľnom prváckom cvičení.

Zmena hesla (UA/RU)

Všetci študenti, ktorí nepochádzajú zo Slovenska, si musia povinne zmeniť heslo. Dôvod: Zneužívanie prihlasovacích údajov zo strany sprostredkovateľských agentúr a firiem. Pre zmenu ldap údajov (email, moodle, mais) choďte na https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/centralny-autentifikacny-system. Pre server zap pouzite prikaz passwd.

Усі студенти, які не зі Словаччини, повинні змінити свій пароль. Причина: зловживання реєстраційними даними агентствами та компаніями-посередниками. Щоб змінити дані ldap (електронна пошта, moodle, mais), перейдіть на сторінку https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/centralny-autentifikacny-system. Скористайтеся командою passwd на сервері zap для зміни пароля.

VS Code

Milí študenti! V súvislosti s obmedzením, ktoré na našom serveri spôsobuje VS Code, sa zakazuje pripájanie a používanie VS Code na serveri ZAP.

Eduroam

Ak si do školy nosíte vlastný nootebook a používate protokol ssh (napríklad pri práci s GitLabom), na sieti TUNET-guest si naporadíte. Musíte mať Eduroam. Viac info tu.

ZAP 2022

Ďakujeme :) Lajkuj tu

Čo vás čaká na ZAP

Užitočné kanály KPI a FEI TUKE