Zoznam prednášok a cvičení 2018/19

w. Lectures Labs/Sprints
1

Zoznam tém

úvod do problematiky, spôsoby vývoja, Android overview, aktivity, triedy Log a Toast

Prejsť na prednášku

Problem Set 0: The Environment

príprava prostredia pre vývoj

Prejsť na zadanie

2

Zoznam tém

zdroje, lokalizácia, ikona aplikácie, obrázky, prehrávanie médií, manifest

Prejsť na prednášku

Mastering Development Tools I.

virtuálne zariadenie (emulátor), adb, udalosti na zariadení, konzola emulátora

Prejsť na cvičenie