Zoznam prednášok a cvičení 2017/18

w. Lectures Labs/Sprints

1

Zoznam tém

úvod do problematiky, spôsoby vývoja, Android overview, aktivity, triedy Log a Toast

Prejsť na prednášku

Mastering Development Tools I.

virtuálne zariadenie (emulátor), adb, udalosti na zariadení, konzola emulátora

Prejsť na cvičenie

2

Zoznam tém

zdroje, lokalizácia, ikona aplikácie, obrázky, prehrávanie médií, manifest

Prejsť na prednášku

Mastering Development Tools II.

senzor GPS, správa inštalačných balíčkov (aplikácií)

Prejsť na cvičenie

3

Zoznam tém

AlertDialog, zmena orientácie aktivity, životný cyklus aktivity, verzia SDK

Prejsť na prednášku

Sprint 01

Prejsť na šprint

4

Zoznam tém

Service, Intent, Activity Manager, ButterKnife, SDK Version

Prejsť na prednášku

5

Zoznam tém

explicitný a implicitný intent, intent filter, JSON, HttpURLConnection

Prejsť na prednášku

Sprint 02

Prejsť na šprint

6

dekanské voľno

7

Oznamy

Slajdy

Pozvaná prednáška

Prejsť na prednášku

Location Sensing Lab

Introduction to the localisation of a mobile user with Location API (from Google Play Services). You will create an application that infers and shows user’s location in both ways - on demand and then periodically, without a user’s intervention.

Zdrojové kódy

Prejsť na cvičenie

8

Zoznam tém

kontrola pripojenia, broadcast, BroadcastReceiver, Activity Manager, ListView

Prejsť na prednášku

9

Zoznam tém

zoznamy, vlastné rozloženie prvku zoznamu, vlastný adaptér, ošetrenie kliknutia na položku zoznamu

Prejsť na prednášku

Sprint 03

Prejsť na šprint

10

Zoznam tém

vývoj hybridných aplikácií pomocou rámca Apache Cordova

Prejsť na prednášku

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.