Week 13

Parse.com, Retrofit

Oznamy

Previously in…

 • (slide) predtavenie aplikácie Watchman

  • NFC čítačka
  • zobrazí prečítaný NFC tag na obrazovke zariadenia
 • plán - prezenčku posielať online

  • držať historické údaje o tom, kto kedy (a kde) bol
  • držať info o tom, kto je vlastník ktorej NFC značky

Parse.com

 • (slide)

 • Populárna služba na rýchle prototypovanie backend-u.

 • Hlavné výhody a vlastnosti:

  • zdarma - je možné si ju stiahnuť alebo využiť existujúce hostingy, napr. back4app
  • NoSQL databáza
  • pripravené REST API na prístup ku údajom
  • prístup prostredníctvom HTTP protokolu alebo pomocou knižnice dostupnej na niekoľkých platformách/niekoľko jazykov
 • V rámci rýchlosti sa pohráme s priamym použitím knižnice pre prácu s touto službou dostupnou na serveroch back4app.

Parse.com on Back4App Overview

 • (slide)

 • Pre naše potreby teda použijeme inštaláciu služby Parse.com na serveroch back4app

 • Vytvorím novú aplikáciu s názvom Watchman

  • rovno spustí video ohľadom použitia
  • database browser a classes
  • vytvorím dve ďalšie classy - logs a users (trošku pokazím mennú konvenciu služby, ale použijem ich tak, ako to býva zvykom v REST službách - množné číslo podstatného mena)
  • upravím vlastnosti (stĺpce) tried:

   • logs - pridám len cardId
   • users - pridám firstName, lastName a cardId

Using Parse.com in Android

Writing Logs to Parse.com

Reading the Name

Retrofit

 • Služba sa používa jednoducho a ako som spomínal - je úplne ideálna na rýchle prototypovanie vlastných služieb/aplikácií/riešení. Čo však v prípade, ak si službu poskytujúcu REST API vytvoríte sami? Ako s ňou komunikovať? Podobne ako v prípade služby openweathermap.org? Pomocou surového HTTP klienta?

 • (slide) Samozrejme, že sa to dá aj tak. Lepšie riešenie však predstavuje napr. knižnica Retrofit.

 • V krátkosti by sa dalo povedať, že Retrofit je knižnica a HTTP klient, ktorá zmení vaše HTTP API na Java rozhranie. Okamžite po stiahnutí dát vo formáte JSON alebo XML tieto sparsuje a vráti ich v podobe POJO (Plain Old Java Object) objektov, s ktorými vieme v našej aplikácii okamžite pracovať. Pred ich použitím je však potrebné príslušné triedy vytvoriť.

 • Knižnica vie pracova�� v dvoch režimoch:

  • synchrónne - tento prístup sa dá použiť vtedy, ak údaje získavame pomocou vlastnej služby (implementáciou triedy Service)
  • asynchrónne - tento prístup sa dá použiť vtedy, ak údaje získavame priamo v hlavnom vlákne (v UI) ako náhrada za triedu AsyncTask
 • Táto knižnica obyčajne patrí medzi výbery typu Top 10 Android Libraries, takže určite oplatí sa na ňu pozrieť.

Conclusion

 • Končíme

 • Úvod do vývoja chytrých aplikácií na platforme Android

 • Obrovské, ale oplatí sa tomu venovať. My sme to len lizli.

 • O rok - určite opustíme Android a pôjdeme smerom k hybridným aplikáciám.

 • Šťastné a veselé, veselého silvestra, vidíme sa počas skúškového pri odovzdávaní vašich Makačov ;)

Additional Resources