Not Too Short Introduction to OOP

zoznámte sa s objektovým programovaním hraním hry Alien Breed

Motivácia

Na tomto cvičení sa budete hrať. A popri tom hraní sa budete učiť.

Cieľom cvičenia je úspešne prejsť pripravenú hru AlienBreed a popri tom sa naučiť niekoľko základných vlastností objektového programovania. Okrem toho, že sa niečo naučíte, osvojíte si aj princíp hry, ktorá bude pre tento semester predstavovať vaše zadanie z predmetu.

Ciele

  • Osvojiť si pravidlá hry AlienBreed.
  • Porozumieť objektom a triedam pomocou hrania hry AlienBreed.
  • Oboznámiť sa s diagramom tried.
  • Oboznámiť sa so zapuzdrením údajov.

Postup

Krok 1: Let's rock!

Vašou úlohou je hrať a vyhrať hru AlienBreed. Hrací čas, za ktorý máte túto úlohu stihnúť je 45 minút. Nezabudnite, že hra je vzdelávacia a nebude teda záležať iba na tom, kto prvý postrieľa všetkých votrelcov! Veľa šťastia, hráč!

Úloha 1.1

Z tohto odkazu si stiahnite hru AlienBreed.

Úloha 1.2

Spustite hru a ďalej pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak používate OS Linux, dvojklik pre spustenie vám pravdepodobne stačiť nebude. Pre spustenie si najprv spustite príkazový riadok a v priečinku, do ktorého ste hru stiahli, zadajte príkaz:

java -jar alienbreed-intro.jar

V prípade, že sa vám hra nespustí, s najväčšou pravdepodobnosťou nemáte nainštalovanú Javu (JRE). Preto si ju pre svoj systém nainštalujte.

Krok 2: Ready, steady, go!

Tento predmet ale nebude len o hraní. Aby sme mohli nabudúce plynulo odštartovať, pripravte si na svojich počítačoch do najbližšieho cvičenia požadované softvérové vybavenie.

Úloha 2.1

Pokiaľ nemáte, nainštalujte si SDK jazyka Java 10, tiež známe ako Java Development Kit (JDK) 10, pre váš operačný systém.

Java SDK môžete stiahnuť z tejto stránky, alebo využiť balíčkovací systém vášho operačného systému. Uistite sa ale, že inštalujete naozaj JDK vo verzii 10!

Úloha 2.2

Nainštalujte si vývojové prostredie IntelliJ IDEA.

Na tomto predmete nám bude stačiť open source verzia prostredia IntelliJ IDEA Community Edition. Ako študenti si však môžete v prípade záujmu zadarmo, no výlučne na študijné účely, stiahnuť aj inak platenú verziu IntelliJ IDEA Ultimate, po vytvorení JetBrains účtu použitím vašej univerzitnej emailovej adresy.

Poznámka

Ak ste už mali prostredie IntelliJ IDEA nainštalované, uistite sa, že máte minimálne verziu 2018.2. Ak máte staršiu, aktualizujte si ju.

Doplňujúce zdroje