Objektovo orientované programovanie

Tento kurz predstavuje dôležitú paradigmu v softvérovom inžinierstve - objektovo orientované programovanie. Naučíte sa vytvárať objektový návrh aplikácií a zoznámite sa s vybranými návrhovými vzormi. Sprievodným jazykom kurzu je Java. Kurz nadväzuje na predmet Programovanie a je prerekvizitou predmetov Komponentové programovanie a Technológie .NET.

Informácie o predmete

Detailné informácie o predmete nájdete na tejto stránke.

Informácie pre opakujúcich študentov nájdete na tejto stránke.