Tu napíšte názov cvičenia.

Ciele
 1. Oboznámiť sa s použitím základného terminálového klienta.
 2. Precvičiť zmenu hesla.
 3. Precvičiť základné príkazy pre prácu so súborovým systémom - práca s adresármi.
 4. Overiť prihlásenie sa do systému Moodle a IS MAIS.
Úvod
  Postup
  1. Príklad: Podľa prostredia učebne je možné vykonať prihlásenie na požadovaný počítač pomocou terminálového klienta.
   Riešenie: Pre systém MS Windows je to program PuTTY. V systéme Linux spustite terminál a v príkazovom riadku napíšte:
   ssh –l login meno_servera
   • Názov počítača: omega.tuke.sk (resp. podľa pokynov cvičiaceho)
   • Prihlasovacie meno: xy123ab
   • Heslo: podľa používateľa
   Zobrazí sa výstup podobný nasledujúcemu obrázku:
  2. Práca s interpretátorom príkazov.
   Úloha: Precvičte použitie príkazu passwd.
   Úloha: Precvičte použitie príkazu man (odskúšajte man passwd, man man).
   Úloha: Zistite význam a použitie príkazov who, whoami.
   Úloha: Precvičte použitie príkazov logout, exit a klávesovú skratku ( <CTRL>-D).
  3. Práca so súborovým systémom.
   Úloha: Zistite význam a použitie príkazu ls a jeho variácií ls -l, ls -a, ls -F, ls -R.
   Poznámka: Na rozdiel od operačného systému MS Windows kde sa používa ako oddeľovač v ceste spätná lomka (\), operačný systém Linux používa klasickú lomku (/).
   Ďalším rozdielom systému Linux oproti MS Windows je rozlišovanie veľkých a malých písmen v názve súborov a adresárov.
   Úloha: Vyskúšajte si použitie náhradných znakov ? (ľub. znak) a * (ľub. reťazec).
   Úloha: Vyskúšajte si použitie n�hradných znakov ? (ľub. znak) a * (ľub. reťazec) vrátane použitia rozlišovania veľkosti znakov.
   Úloha: Zistite význam a použitie príkazov pwd a cd.
   Úloha: Zistite význam a použitie príkazov mkdir, rmdir, rm -r.
   Úloha: Vytvorte v domovskom adresári stromovú štruktúru podadresárov podľa nasledujúceho obrázku.
   Následne sa prepnite do podadresára ROK2013 a zmažte adresár 2Q3. Prepnite sa potom do nadradeného adresára a zmažte podadresár ROK2012 vrátane všetkých podadresárov. Následne sa prepnite do podadresára ROK2014 a potom 1Q4. V tomto adresári vytvorte dalšie podadresáre JANUAR, FEBRUAR, MAREC.
   Úloha: Prepnite sa do adresára Evidencia vytvoreného v predchádzajúcej úlohe. Zistite akou formou príkazu ls vypisete navhodnejšie čo najviac informácií o adresári resp. jeho podadresároch.
  4. Práca so systémom Moodle a prihlásenie do informačného systému IS MAIS.
   Úloha: Prihláste sa do systému Moodle na adrese https://moodle.fei.tuke.sk. Zobrazí sa výstup podobný nasledujúcemu obrázku:
   Úloha: Prihláste sa do systému IS MAIS na adrese //mais.tuke.sk. Zobrazí sa výstup podobný nasledujúcemu obrázku:
   Poznámka: Pre prihlásenie do oboch systémov, vzhľadom na použitie systému LDAP, použite rovnaké parametre (Prihlasovacie meno: xy123ab, heslo: podľa používateľa).
  Doplňujúce úlohy
   Úloha: Zistite aký význam majú znaky ~, ., .. v ceste.
   Úloha: Zistite aký význam má znak . na prvom mieste mena adresára.
   Úloha: na samostatné riešenie
   Úloha: Vytvorte v domovskom adresári stromovú adresárovú podštruktúru s minimalne 5 úrovňami hierarchie. Nasledne zistite, ako sa bude správať systém, ak vymažete adresár na tretej úrovni hierarchie.
   Úloha:
   Pokúste sa vytvoriť v domovskom adresári 2 podadresáre s rovnakým menom.
  comments powered by Disqus