Tu napíšte názov cvičenia.

Ciele
 1. Oboznámiť sa a precvičiť reprezentáciu čísel v priamom kóde.
 2. Oboznámiť sa a precvičiť reprezentáciu čísel v inverznom kóde.
 3. Oboznámiť sa a precvičiť reprezentáciu čísel v doplnkovom kóde.
 4. Oboznámiť sa a precvičiť reprezentáciu čísel v BCD kóde.
 5. Naučiť sa realizovať operácie binárnej celočíselnej aritmetiky.
 6. Naučiť sa realizovať súčet/rozdiel čísel v inverznom kóde.
 7. Naučiť sa realizovať súčet/rozdiel čísel v doplnkovom kóde.
Úvod
  Postup
  1. Reprezentácia čísel v priamom kóde.
   Príklad: Zapíšte čísla 28, -28, 37, -37 v dvojkovej sústave v priamom kóde na 16 bitoch.
   Riešenie:
   • (28) 10 = (0 000 000 000 011 100) 2PK
   • (-28) 10 = (1 000 000 000 011 100) 2PK
   • (37) 10 = (0 000 000 000 100 101) 2PK
   • (-37) 10 = (1 000 000 000 100 101) 2PK
   Úloha: Zapíšte nasledujúce čísla v dvojkovej sústave v priamom kóde na 8 bitoch: (-28) 10 = (?) 2PK, (-127) 10 = (?) 2PK, (-45) 10 = (?) 2PK, (-32) 10 = (?) 2PK
  2. Reprezentácia čísel v inverznom kóde.
   Príklad: Zapíšte čísla 28, -28, 37, -37 v dvojkovej sústave v inverznom kóde na 16 bitoch.
   Riešenie:
   • (28) 10 = (0 000 000 000 011 100) 2DK
   • (-28) 10 = (1 111 111 111 100 100) 2DK
   • (37) 10 = (0 000 000 000 100 101) 2DK
   • (-37) 10 = (1 111 111 111 011 011) 2DK
   Úloha: Zapíšte nasledujúce čísla v dvojkovej sústave v doplnkovom kóde na 8 bitoch: (-28) 10 = (?) 2DK, (-127) 10 = (?) 2DK, (-45) 10 = (?) 2DK, (-32) 10 = (?) 2DK
  3. Reprezentácia čísel v doplnkovom kóde.
   Príklad: Zapíšte čísla 28, -28, 37, -37 v dvojkovej sústave v doplnkovom kóde na 16 bitoch.
   Riešenie:
   • (28) 10 = (0 000 000 000 011 100) 2IK
   • (-28) 10 = (1 111 111 111 100 011) 2IK
   • (37) 10 = (0 000 000 000 100 101) 2IK
   • (-37) 10 = (1 111 111 111 011 010) 2IK
   Úloha: Zapíšte nasledujúce čísla v dvojkovej sústave v inverznom kóde na 8 bitoch: (-28) 10 = (?) 2IK, (-127) 10 = (?) 2IK, (-45) 10 = (?) 2IK, (-32) 10 = (?) 2IK
  4. Reprezentácia čísel v dvojkovo-desiatkovom BCD kóde (Binary Code Decimal).
   Príklad: Zapíšte číslo 3256 BCD kóde.
   Riešenie:
   Úloha: Zapíšte nasledujúce čísla v BCD kóde: (1245) 10 = (?) BCD, (328) 10 = (?) BCD, (123) 10 = (?) BCD
  5. Pre aritmetické operácie v binárnej sústave platia nasledujúce elementárne pravidlá.
   Úloha: Realizujte nasledujúce operácie: (1001001) 2 + (11101) 2 = (?) 2, (1001001) 2 - (11101) 2 = (?) 2, (1001) 2 * (110) 2 = (?) 2
  6. Súčet/rozdiel čísel v binárnom inverznom kóde.
   Príklad: Realizujte súčet čísel (37) 10 a (-28) 10 a súčet čísel (-37) 10 a (28) 10) v inverznom kóde.
   Riešenie:
   Úloha: Realizujte súčet v binárnom inverznom kóde na 8 bitoch:
   (25) 10 a (-14) 10 = (?) 2IK, (-25) 10 a (14) 10 = (?) 2IK
  7. Súčet/rozdiel čísel v binárnom doplnkovom kóde.
   Príklad: Realizujte súčet čísel (37) 10 a (-28) 10 a súčet čísel (-37) 10 a (28) 10) v doplnkovom kóde.
   Riešenie:
   Úloha: Realizujte súčet v binárnom inverznom kóde na 8 bitoch:
   (25) 10 a (-14) 10 = (?) 2DK, (-25) 10 a (14) 10 = (?) 2DK
  Doplňujúce úlohy
   Úloha:
   Preveďte čísla zo zadaných kódov do desiatkovej sústavy:
   (1001 1011) 2DK = (?) 10, (1011 0010) 2IK = (?) 10, (0011 1010) 2PK = (?) 10, (1011 1010) 2DK = (?) 10, (0011 1010) 2IK = (?) 10, (1111 1010) 2PK = (?) 10
   Úloha: na samostatné riešenie
   Úloha:
   Realizujte prevod do definovaného binárneho kódu:
   (+194) 10 =(?) 2PK , (+137) 10 =(?) 2PK, (+61) 10 =(?) 2PK
   (-194) 10 =(?) 2PK , (-137) 10 =(?) 2PK, (-61) 10 =(?) 2PK
   (+194) 10 =(?) 2IK , (+137) 10 =(?) 2IK, (+61) 10 =(?) 2IK
   (-194) 10 =(?) 2IK , (-137) 10 =(?) 2IK, (-61) 10 =(?) 2IK
   (+194) 10 =(?) 2DK , (+137) 10 =(?) 2DK, (+61) 10 =(?) 2DK
   (-194) 10 =(?) 2DK , (-137) 10 =(?) 2DK, (-61) 10 =(?) 2DK
   (194) 10 =(?) BCD , (137) 10 =(?) BCD, (61) 10 =(?) BCD
   Úloha:
   Realizujte operácie v binárnom inverznom kóde (vrátane prevodu, ak je potrebné):
   (67) 10 + (-14) 10 = (?) 2IK, (-92) 10 + (14) 10 = (?) 2IK
   (-67) 10 - (-14) 10 = (?) 2IK, (92) 10 - (14) 10 = (?) 2IK
   Úloha:
   Realizujte operácie v binárnom doplnkovom kóde (vrátane prevodu, ak je potrebné):
   (67) 10 + (-14) 10 = (?) 2DK, (-92) 10 + (14) 10 = (?) 2DK
   (-67) 10 - (-14) 10 = (?) 2DK, (92) 10 - (14) 10 = (?) 2DK
  comments powered by Disqus