Cvičenie č.10

Ciele
 1. Porozumieť dodanej implementácii algoritmu triedenia k-tíc rovnakej dĺžky algoritmom RadixSort s využitím poľa.
 2. Doplniť algoritmus RadixSort s využitím spájaného zoznamu (ADT front).
Úvod
  Návrh a implementácia algoritmov triedenia reťazcov bez priameho porovnania triedených prvkov.
Postup
 1. Implementácia algoritmu RadixSort pre triedenie 3-ciferných čísel s využitím polí.
  Poznámka: Činnosť algoritmu je možné sledovať na tejto stránke.
  Úloha: Pridajte do vytvoreného projektu všetky súbory z pripraveného archívu. Projekt preložte. Výsledný program spustite.

  Pripravený archív obsahuje tieto súbory:

  • radix.h - definičný modul algoritmu RadixSort.
  • radix.c - implementačný modul algoritmu RadixSort.
  • queue.h - definičný modul ADT front realizovaného pomocou spájaného zoznamu.
  • queue.c - implementačný modul ADT front realizovaného pomocou spájaného zoznamu.
  • test.c - modul pre testovanie. Obsahuje aj funkciu main.
  Úloha: Postupne zobrazujte činnosť algoritmu pri každom prechode hlavnou slučkou (pozri obrázok).
  Poznámka: Dôkladne preštudujte dodaný kód. V prípade nejasností sa s konkrétnou otázkou obráťte na cvičiaceho.
 2. Doplnenie implementácie algoritmu RadixSort s využitím ADT front realizovaného pomocou spájaného zoznamu.
  Úloha: Doplňte do tela funkcie RadixSortQueue kód realizujúci samotné triednie.
  Úloha: Postupne zobrazujte činnosť algoritmu pri každom prechode hlavnou slučkou (pozri obrázok).
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Implementujte triedenie k-tíc nerovnakej dĺžky algoritmom RadixSort.
comments powered by Disqus