Cvičenie č.8

Ciele
 1. Porozumieť dodanej implementácii výpočtu Fibonacciho čísla a binomického koeficientu metódou Divide-and-Conquer (DnC) a metódou dynamického programovania (DP).
 2. Podľa uvedeného pseudokódu (prednášok) implementovať vzorový algoritmus pre metódu DnC.
 3. Podľa uvedeného pseudokódu (prednášok) implementovať vzorový algoritmus pre metódu DP.
Úvod
  Návrh a implementácia algoritmov s využitím metód Divide-and-Conquer (DnC) a dynamického programovania (DP).
Postup
 1. Implementácia jednoduchých algoritmov s využitím metód DnC a DP.

  Príklad: Ilustrácia využitia návrhových techník DnC a DP pri výpočte Fibonacciho čísel a binomických koeficientov (kombinačných čísel).

  Úloha: Pridajte do vytvoreného projektu všetky súbory z pripraveného archívu. Projekt preložte. Výsledný program spustite.

  Pripravený archív obsahuje tieto súbory:

  • binkoef.h - definičný modul výpočtu binomických koeficientov.
  • binkoef.c - implementačný modul výpočtu binomických koeficientov.
  • fibonacci.h - definičný modul výpočtu Fibonacciho čísla.
  • fibonacci.c - implementačný modul výpočtu Fibonacciho čísla.
  • test.c - modul pre testovanie. Obsahuje aj funkciu main.
  Poznámka: Dôkladne preštudujte dodaný kód. V prípade nejasností sa s konkrétnou otázkou obráťte na cvičiaceho.
 2. Implementácia algortimov metódou DnC.
  Úloha: Implementujte algoritmus MAXMIN podľa uvedeného pseudokódu (alebo prednášok).

  Opis: Rekurzívna aplikácia procedúry maxmin, 3/2(n)-2 porovnaní.

  Vstup: Množina S s n prvkami, Výstup: maximálny a minimálny prvok S.
  procedure maxmin(A[1...n] of numbers) -> (max, min)
  begin
  	if (n == 1)
  		return (A[1], A[1])
  	else if (n == 2)
  		if( A[1] > A[2])
  			return (A[1], A[2])
  		else
  			return (A[2], A[1])
  	else
  		(max_left, min_left) ← maxmin(A[1...(n/2)])
  		(max_right, min_right) ← maxmin(A[(n/2 +1)...n])
  		if (max_left < max_right)
  			max ← max_right
  		else
  			max ← max_left
  		if (min_left < min_right)
  			min ← min_left
  		else
  			min ← min_right
  		return (min, max)
  end
      
 3. Implementácia algortimov metódou DP.
  Úloha: Implementujte CHAIN_MATRIX_MULTIPLICATION algoritmus podľa uvedeného pseudokódu (alebo prednášok).

  Opis: Výpočet súčinu n matíc s využitím metódy DP.

  Vstup: Rozmery matíc, Výstup: minimálna cena násobenia matíc.
  begin
  	for i ← 1 until n do mi,i ← 0;
  	for l ← 1 until n-1 do			// Pozor na podobnosť znakov 1 a l
  		for i ← 1 until n-l do
  		begin
  			j ← i + l;
  			mi,j ← MINi≤k<j(mi,k + mk+1,j + ri-1rkrj);
  		end
  	write m1,n
  end				
        
  Úloha: Implementujte algoritmus Coin Change Problem podľa nižšie uvedeného pseudokódu. Uvažujte riešenia pre rôzne vstupné sumy, ak dostupné sú mince s nominálnymi hodnotami: 100,25,20,5,1.

  Opis: Riešenie "Coin Change" problému s využitím Greedy metódy. V rámci každej iterácie slučky je pridaný nominál (minca) s najvyššou hodnotou, po pripočítaní ktorej nie je prekročená celková požadovaná suma (vstup algoritmu), do množiny doposiaľ vybraných nominálov.

  Vstup: Suma, ktorú je potrebné rozmeniť a hodnoty dostupných nominálov, Výstup: minimálny počet nominálov, ktorými je možné sumu rozmeniť.
  MAKE-CHANGE (n)
      C ← {100, 25, 20, 5, 1}   // constant.
      Sol ← {};          // set that will hold the solution set.
      Sum ← 0 sum of item in solution set
      WHILE sum not == n
        x ← largest item in set C such that sum + x ≤ n
        IF no such item THEN
          RETURN "No Solution"
        S ← S U {value of x}
        sum ← sum + x
      RETURN S
        
Zdroje
 1. Tu vložte zdroje používané na cvičení.
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Implementujte algoritmus Coin Change Problem podľa nižšie uvedeného pseudokódu. Uvažujte riešenia pre rôzne vstupné sumy, ak dostupné sú mince s nominálnymi hodnotami: 100,25,20,5,1.
Doplňujúce zdroje
 1. Greedy metóda.
comments powered by Disqus