Preklad výrazov s operátormi JMM

Ciele
 1. Pochopiť princíp výpočtu výrazov s použitím zásobníka.
 2. Pochopiť implementáciu prekladu výrazov s operátormi.
Úvod
Postup
 1. Fragmenty prekladača zodpovedné za preklad výrazov sú uvedené v prezentácii.
  Úloha: Oboznámte sa s vytvoreným prekladačom. Vyskúšajte prekladač na jednoduchom príklade (ahoj.jmm)
  Úloha: Doplňte implementáciu operátorov:
  • % – (zvyšok po delení [kód ZVYS]),
  • ! – (negácia [kód NOT])
  • ? : – (podmienkový výraz [kódy OTAZ DBOD])
  pre neterminálny symbol Vyraz.
  
  Vyraz	: ...
      | Vyraz ZVYS Vyraz
      | NOT Vyraz
      | Vyraz OTAZ Vyraz DBOD Vyraz
  
  Pre implementáciu operácie % možno využiť funkciu binAritVyraz(). Pre implementáciu sú potrebné JVM inštrukcie irem, drem, ixor, goto, ifeq.
Zdroje
 1. Zdrojové kódy pre cvičenie 8
 2. Inštrukcie JVM
comments powered by Disqus