Syntaktická analýza jazyka JMM

Ciele
 1. Oboznámiť sa s jazykom JMM a pochopiť princíp práce prekladača JMM.
 2. Oboznámiť sa s gramatikou jazyka JMM a s jej definíciu pre Lex a Yacc.
Úvod
  Ako ukážka postupu konštrukcie prekladača bude slúžiť prekladač jazyka Java-- (JMM). Tento jazyk je zjednodušenou verziou jazyka Java a výsledkom prekladu programov v JMM sú class súbory, ktoré je možné spustiť pomocou JVM.
Postup
 1. Prekladač jazyka JMM bude vytvorený s použitím nástrojov Lex a Yacc. Vstupom pre prekladač bude zdrojový kód programu v jazyku JMM a pomocný súbor java.api obsahujúci informácie o štandardných knižniciach. Výstupom budú inštrukcie pre Java Virtual Machine (JVM), ktoré zodpovedajú preloženému programu.

  Pre zjednodušenie prekladača budú inštrukcie generované v textovej podobe, ktorú následne program Jal (Java Assembler Language) preloží do binárneho prenositeľného Java bytecode) v class súbore.

  Prezrite si informacie o bytecode Bytecode pre JVM.
  Obr.: Preklad a vykonanie JMM programov
 2. Prezrite si stručný prehľad syntaxe jazyka JMM a jeho porovnanie s jazykom Java. Pozrite si tiež príklady programov vytvorených v jazyku JMM spolu s ich zdrojovými kódmi: cyklus, grafický test, analógové hodiny.
  Úloha: Experimentujte s dodaným analyzátorom. Použite pri tom vzorový vstupný súbor "vstup0.jmm". Aké konštrukcie jazyka JMM dokáže analyzátor akceptovať a aké nie?
  Poznámka: Na triedy sa zatiaľ odkazuje pomocou špeciálneho zápisu: @MenoTriedy
  Úloha: Preštudujte si kód analyzátora a doplňte rozpoznávanie príkazov forswitch. Pre testovanie použite súbor "vstup1.jmm".
  Úloha: Ošetrite možnosť použitia viacerých príkazov v case vetvách a tiež použitie príkazu break. Zabezpečte, aby sa príkazy case a default nemohli používať mimo príkazu switch.
Zdroje
 1. Zdrojové kódy pre cvičenie 3
comments powered by Disqus