Preklad dátových členov JMM

Ciele
 1. Pochopiť implementáciu prekladu vytvárania objektu a manipulácie s dátovými členmi.
Úvod
Postup
 1. Fragmenty prekladača zodpovedné za preklad práce s dátovými členmi sú uvedené v prezentácii.
  Úloha: Oboznámte sa s vytvoreným prekladačom. Vyskúšajte prekladač na jednoduchom príklade (ahoj.jmm)
  Úloha: Doplňte implementáciu operátorov inkrementácie (INC) a dekrementácie (DEC) pre inštančné členské premenné (this.meno):
  
  DCPrirad : ...
       | Vyraz BODKA ID INC
       | INC Vyraz BODKA ID 
       | Vyraz BODKA ID DEC
       | DEC Vyraz BODKA ID
  
Zdroje
 1. Zdrojové kódy pre cvičenie 7
 2. Inštrukcie JVM
Doplňujúce zdroje
 1. Sémantické spracovanie jazykových konštrukxcií - poznámky k prednáškam
 2. Sémantické spracovanie prideľovania operačnej pamäte - poznámky k prednáškam
comments powered by Disqus