Vlastnosti, algoritmické problémy a analýza Petriho sietí

Ciele
 1. Určiť vlastnosti a vyriešiť algoritmické problémy Petriho sietí.
 2. Vypočítať a interpretovať invarianty Petriho sietí.
Úvod
  Počas tohto cvičenia preskúmame vlastnosti sietí, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcich cvičeniach. Tiež si vyskúšame štrukturálnu analýzu Petriho sietí, kde výpočtom tzv. invariantov miest (S-invarianty) a invariantov prechodov (T-invarianty) zistíme vlastnosti siete, ktoré platia v každom jej značení.
Postup
 1. Pre sieť MuTex z projektu fssCvicenie2 vyriešte
  • problém ohraničenia,
  • deadlock problém,
  • problém živosti,
  • problém reverzibility,
  • problém domovského stavu a
  • problém pokrytia pre q1=( 1,0,0,1,1) a q2=( 8,6,0,3,1) (poradie vo vektoroch je (sem, p1In, p1Out, p2In, p2Out)).
  Obr.: Petriho sieť MuTex
  Poznámka: Využite fakt, že množina dosiahnuteľných stavov tejto siete je konečná a malá.
 2. Vypočítajte ručne invarianty siete RW_limited10 z projektu fssCvicenie3_4. Výsledky výpočtu porovnajte s výsledkami z mFDTE/PNtool2.
  Obr.: Petriho sieť RW_limited10
 3. Určite význam invariantov siete RW_limited10.
 4. Vypočítajte (ručne resp. pomocou mFDTE/PNtool2) invarianty ostatných sietí z projektu fssCvicenie3_4 a interpretujte ich.
 5. Vysvetlite, prečo pre sieť liveness nie sú výsledky výpočtu invariantov správne interpretovateľné.
Zdroje
 1. Nástroj mFDTE/PNtool2.
 2. Projekt fssCvicenie3_4 pre nástroj mFDTE/PNtool2.
 3. Projekt fssCvicenie2 pre nástroj mFDTE/PNtool2.
 4. Š.Korečko: Doplnkové učebné texty z Formálnych špecifikácií systémov.
comments powered by Disqus