Tu napíšte názov cvičenia.

Ciele
 1. Tu napíšte aspoň jeden cieľ.
 2. Tu napíšte aspoň jeden cieľ.
Úvod
  Do tejto časti napíšte východiská pre konkrétne cvičenie.
Postup
 1. V krokoch opíšte postup cvičenia. Krok definuje množinu súvisiacich úloh, ktoré vedú k napĺňaniu aspoň jedného cieľa.
  Úloha: Tu napíšte konkrétne úlohy, ktoré ma študent vyriešiť.
  Poznámka: Tu možete pridať doplňujúci komentár k úlohe, ktorý študentovi pomôže pri riešení.
  Úloha: Tu napíšte konkrétne úlohy, ktoré ma študent vyriešiť.
 2. Napíšte ďalší krok.
 3. Napíšte ďalší krok.
Zdroje
 1. Tu vložte zdroje používané na cvičení.
 2. Tu vložte zdroje používané na cvičení.
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Tu napíšte úlohy ktoré sú pripravené nad základný rámec cvičenia.
  Úloha: Tu napíšte úlohy ktoré sú pripravené nad základný rámec cvičenia.
Doplňujúce zdroje
 1. Tu vložte doplňujúce odporúčané zdroje.
 2. Tu vložte doplňujúce odporúčané zdroje.
comments powered by Disqus