Organizácia cvičení a podmienky udelenia zápočtu

Ciele predmetu
 1. Cieľom cvičení je naučiť študentov základy formálnych jazykov a prekladačov.
 2. Prvé dve cvičenia sa budú zaoberať teoretickými základmi potrebnými pre zvládnutie predmetu: regulárne výrazy, konečno-stavové automaty a princípy prekladačov.
 3. Na ďalších cvičeniach sa študenti postupne oboznámia s jednotlivými fázami prekladu: lexikálna analýza, syntaktická analýza, sémantická analýza, zotavenie, preklad.
 4. Popri tom zabŕdneme aj do syntaxou riadenej interpretácie.
 5. Praktická časť tohto predmetu bude reprezentovať vytvorenie prekladača z jazka aritmetických výrazov do jazyka virtuálneho stroja Computron VM (jazyk podobný Assembleru)
  Na každom cvičení cvičiaci uvedie študentov do problematiky a tí následne riešia jednoduché úlohy s pomocou týchto materiálov. Svoje návrhy, riešenia a nejasnosti konzultujú s cvičiacim. Po vyriešení všetkých úloh študenti pokračujú v práci na svojich zadaniach. V tom im pomáhajú doplňujúce úlohy uvedené na konci každého cvičenia.
Podmienky pre získanie zápočtu
Vyučujúci

Prednášajúci:
Cvičiaci:
Prednášky:
Zdroje
 1. Ján Kollár, Prekladače. Elfa 2009.
 2. Aho, A.V., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools. Addison-Wesley, 1988.
 3. Hartmann, A.C.: A Concurrent Pascal Compiler for Minicomputers. Springer Verlag, 1978.
 4. Hopcroft, J.E., Ullman, J.D.: Formálne jazyky a automaty. Alfa Bratislava, 1978. (Formal languages and their relation to automata, Adisson-Wesley, 1969)
 5. Milner, R.: A theory of type polymorphism in Programming, Journal of Computer and System Science, Vol.17,1978, 348-375.
 6. Wirth, N.: MODULA-2. Institut fuer Informatik, ETH, Zurich, 1980.
comments powered by Disqus