Informácie o predmete

Anotácia

Oboznámite sa s pokročilými vlastnosťami programovacích jazykov, ktoré umožňujú programom analyzovať a upravovať vlastnú štruktúru a kód. Naučíte sa využívať rôzne formy metaprogramovania, reflexiu, atribútové programovanie, aspektovo-orientované programovanie.

Zápočet

 • Zadanie: 3 iterácie po 10 bodov
 • Aktivita — 6 bodov
 • Povinné čítanie — 4 body

Skúška

 • Písomná práca — 10 bodov
 • Povinné čítanie — 10 bodov
 • Ústna skúška — 40 bodov

Písomná práca

Opíšte aspoň štyri návrhy na využitie poznatkov získaných na tomto predmete v praxi. Napríklad vo vašich školských alebo iných projektoch. Použitie príkladov uvádzaných na prednáškach a cvičeniach sa neráta. Musí isť o vlastné použitie metaprogramovania, a nie o použitie existujúceho nástroja, ktorý používa metaprogramovanie.

Práca musí byť odovzdaná najneskôr 24 hodín pred termínom skúšky.

Okruhy skúškových otázok

 1. Metaprogramovanie — definícia, použitie, typy metaprogramovania
 2. Reflexia — definícia, prostriedky realizácie reflexie, použitie v jazyku Java
 3. Zásobník volaní a jeho introspekcia
 4. Realizácia tried v jazyku Java a ich načítavanie (ClassLoader)
 5. Dynamické proxy v jazyku Java
 6. Anotácie — význam a typy metadát v programovom kóde, ich použitie
 7. Anotácie v jazyku Java — definícia a použitie anotačných typov pomocou reflexie
 8. Spracovanie anotácií počas prekladu — anotačný procesor
 9. Princíp inverzie závislosti v architektúre softvéru a vzor Dependency Injection
 10. Generovanie kódu — typy generátorov a techniky generovania kódu
 11. Vývoj softvéru na základe modelu (MDSD), význam modelu pri generovaní
 12. Makrá a ich použitie v programovacích jazykoch
 13. Prostriedky metaprogramovania v jazyku Python
 14. Systémy typov a ich využitie
 15. Aspektovo orientované programovanie — význam, základné vlastnosti, realizácia v AspectJ
 16. AspectJ — body spájania a súvisiace bodové prierezy (kinded pointcuts)
 17. AspectJ — non-kinded pointcuts (scoping pointcuts, contextual pointcuts)
 18. AspectJ — odporučenia