Informácie o predmete

Anotácia

Študent sa oboznámi s funkcionálnym prístupom k programovaniu. Naučí sa využívať čisté funkcie, funkcie vyššieho rádu, efektívne pracovať s nemennými štruktúrami údajov. Predmet sa tiež venuje významu typov v opise vlastností programu. Študent nadobudne aj vedomosti o jazyku lambda. Pri vyučovaní sa používa predovšetkým jazyk Haskell, príklady sú však uvádzané aj v iných jazykoch.

Zdroje

  • Ján Kollár. Funkcionálne programovanie. Elfa, 2009.
  • Simon Thompson. Haskell: The Craft of Functional Programming. Addison-Wesley, 2011.
  • Paul Hudak, John Peterson, Joseph Fasel. Gentle Introduction To Haskell. 2000.

Zápočet