Informácie o predmete

Anotácia

Študent sa oboznámi s funkcionálnym prístupom k programovaniu na báze jazyka Haskell, naučí sa využívať funkcie vyššieho rádu, efektívne pracovať so štruktúrovanými údajmi a v konečnom dôsledku programovať stručne, efektívne a spoľahlivo. Nadobudne taktiež vedomosti o jazyku lambda a základoch typového systéme jazykov.

Zdroje

Zápočet