Problem Set 4: Scratch

Ciele

 • Precvičiť si algoritmické zmýšľanie v tvorivom prostredí s grafickým rozhraním.
 • Precvičiť si používanie riadiacich štruktúr pri tvorbe programov.
 • Zažiť trochu tvorivej zábavy s programovaním.

Scratch it!

Predtým, než začnete pracovať na zadaní, sa môžete oboznámiť s nástrojom Scratch formou krátkeho (dobrovoľného) cvičenia. Nájdete ho v tutoriáloch na stránkach predmetu: Scratch it!.

Znenie zadania

Pomocou programovacieho jazyka Scratch a jeho vývojového prostredia s webovým rozhraním vytvorte ľubovoľný program (hru, prezentáciu alebo iný umelecký počin), pričom výsledný projekt musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Dohromady musí projekt obsahovať aspoň päť skriptov,
 • Projekt musí obsahovať aspoň päť vetvení, päť cyklov a päť premenných,
 • Projekt musí obsahovať aspoň tri zvukové efekty,
 • Projekt musí byť zložitejší ako ukážkové príklady.

Poznámka

Splnenie minimálnych podmienok ešte nezaručuje udelenie plného počtu bodov!

Odovzdanie zadania

Vypracované zadanie odovzdajte do 16.11.2018 Vášmu cvičiacemu. Presný spôsob odovzdania Vám upresní Váš cvičiaci. Pre odovzdanie zadania je potrebné poskytnúť nasledujúce údaje:

 • Používateľské meno na stránke MIT, t.j. na scratch.mit.edu.
 • URL adresa Vášho projektu Scratch na stránke MIT (teda toho, čo ste nahrali kliknutím na Share > Share This Project Online... vnútri prostredia Scratch).

Poznámka

Túto URL adresu nájdete po prihlásení sa do prostredia Scratch scratch.mit.edu/login a po kliknutí na Moje veci v pravom hornom rohu. Potom kliknite na meno/ikonu Vášho projektu, ktorý by sa mal zobraziť vnútri stránky. Adresa, ktorá sa objavila vo Vašom prehliadači, je hľadaná URL adresa projektu, ktorú máte poslať.
 • Jeden (krátky) odstavec s popisom, čo Váš projekt robí a ako sa používa (zvlášť ak vyžaduje vstup z klávesnice alebo pomocou myši).
 • Jeden (krátky) odstavec s popisom, ako Váš projekt pracuje, pričom môžete zdôrazniť účel niektorej podľa Vás zaujímavej postavy a jej skriptu (prípadne viacerých).
 • Jeden (krátky) odstavec s popisom, aké známe chyby (resp. nedokonalosti) obsahuje Váš projekt a vysvetlite, prečo tam ešte stále sú (t.j. prečo ste ich nemohli odstrániť).

Hodnotenie

Za zadanie môžete získať max. 10 bodov. Keďže samotná náplň projektu je na Vás, počet získaných bodov bude súvisieť najmä s kreativitou a kvalitou Vami vypracovaného projektu a jeho požadovaného popisu.

Vaše riešenia prejdú kontrolou originality. Preto sa pri práci na vašom zadaní správajte podľa pravidiel etického kódexu! V prípade, že odovzdáte zadanie, ktoré nie je Vaše, môžete byť vylúčení z predmetu!

Doplňujúce zdroje

 1. Scratch Wiki
 2. Scratch Help Page
 3. Scratch 2 Offline Editor
 4. Krátke cvičenie s nástrojom Scratch
 5. Motivačný projekt Pikatchu
 6. Motivačný projekt Ivy's Hardest Game
 7. Motivačný projekt Space invaders