Sprint 03

user profile, REST API

Goals

  • nastavenia aplikácie
  • komunikácia so vzdialeným REST API
  • login pomocou Google účtu
  • osobný profil

Metadata