Sprint 02

vytvorenie MVP

Goals

  • Vytvorenie služby na sledovanie času a polohy.
  • Posielanie broadcast-ových správ na informovanie o aktuálnom priebehu športovej aktivity.
  • Predstavenie persón.
  • Vytvorenie MVP.

Metadata