Sprint 01

príprava prostredia, vzhľad aktivít

Goals

  • Pripraviť si prostredie pre vývoj aplikácie.

  • Vytvoriť vzhľad a rozloženie základných aktivít aplikácie.

Metadata