Problem Set 0: The Environment

Ciele

 • Pripraviť si prostredie potrebné pre predmet.

Sofvérové vybavenie

V rámci kurzu Vývoj aplikácií pre chytré zariadenia budete nasledovné softvérové vybavenie:

Inštalácia softvérového vybavenia pre OS Windows

Samozrejme môžete jednotlivé balíky softvéru inštalovať osobitne. Odporúčame vám však nainštalovať nástroj chocolatey, ktorý nainštaluje do vášho systému správcu balíčkov. Následná inštalácia ako aj aktualizácia je tým pádom výrazne jednoduchšia. Ak teda nástroj nainštalujete, tak:

 1. Spustite terminál s právami administrátora
 2. Ako administrátor zadajte do terminálu zadajte:

  choco install -y jdk10 cmder androidstudio android-sdk nodejs

Následne sa spustí inštalácia, ktorá zaberie istý čas, kým sa balíčky stiahnu a nainštalujú.

Inštalácia softvérového vybavenia pre OS Linux

Inštalácia závisí od typu distribúcie, ktorú máte nainštalovanú.

Inštalácia balíkov pre distribúciu Fedora

V príkazovom riadku napíšte:

sudo dnf install npm android-tools java-openjdk-devel

Inštalácia balíkov pre distribúciu Ubuntu

V príkazovom riadku napíšte:

sudo apt install npm android-tools-adb

Inštalácia Android SDK

V rámci kurzu budeme používať Android SDK 6 (API Level 23). Jeho inštaláciu vykonáme priamo z prostredia Android Studio.

 1. Otvorte dialógové okno SDK Manager-a kliknutím na jeho ikonu v paneli nástrojov v hlavnom okne alebo z menu Tools > SDK Manager.

  Obr. 1: Ikona SDK Manager
  Obr. 1: Ikona SDK Manager
 2. Zo zoznamu dostupných SDK vyberte položku Android 6.0 (Marshmallow) (API Level 23).

  Obr. 2: SDK Manager
  Obr. 2: SDK Manager
 3. Voľbu potvrďte stlačením tlačidla Apply a potvrďte výber stlačením tlačidla OK.

 4. Počkajte, kým inštalácia prebehne do konca.

  Obr. 3: Inštalácia Android SDK
  Obr. 3: Inštalácia Android SDK
 5. Do premennej PATH vášho systému alebo prostredia pridajte tieto dve cesty vedúce do priečinku vášho Android SDK:

  • /path/to/android-sdk/platform-tools/
  • /path/to/android-sdk/emulator/

Inštalácia obrazu systému Android Marshmallow

Počas vývoja budeme používať emulátor Android zariadení. Preto potrebujeme stiahnuť obraz príslušnej verzie Android zariadenia.

 1. Otvorte dialógové okno AVD Manager-a kliknutím na jeho ikonu v paneli nástrojov v hlavnom okne alebo z menu Tools > AVD Manager.

  Obr. 4: Ikona AVD Manager
  Obr. 4: Ikona AVD Manager
 2. Po zobrazení dialógového okna s názvom Android Virtual Device Manager kliknite na tlačidlo Create Virtual Device… a následne na tlačidlo Next.

 3. V okne System Image kliknite na záložku x86 Images a v zozname nalistujte obrazy pre verziu Marshmallow. Kliknite na Download na 64b obraz Marshmallow s Google API.

  Obr. 5: Výber obrazu na stiahnutie
  Obr. 5: Výber obrazu na stiahnutie
 4. Počkajte, kým inštalácia prebehne do konca.