Informácie ku predmetu Vývoj aplikácií pre chytré zariadenia

Organizácia predmetu v šk. roku 2017/18

Podmienky pre získanie zápočtu opakujúcimi študentmi

Podmienky pre absolvovanie predmetu študentmi s individuálnym štúdijným plánom

Pokiaľ ste študent s individuálnym štúdijným plánom, tak pre vás platia nasledovné podmienky:

V prípade špecifických podmienok sa je možné dohodnúť so svojím cvičiacim individuálne.

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.