Zoznam prednášok a cvičení 2016/17

t. Prednáška Cvičenie

1

Zoznam tém

úvod do problematiky, spôsoby vývoja, Android overview, aktivity, triedy Log a Toast

Prejsť na prednášku

Mastering Development Tools

virtuálne zariadenie (emul��tor), adb, udalosti na zariadení

Prejsť na cvičenie

2

Zoznam tém

zdroje, lokalizácia, ikona aplikácie, obrázky, prehrávanie médií, manifest

Prejsť na prednášku

Tracker Activity

zoznámenie sa s myšlienkou projektu Makač, vytvorenie vzhľadu a funkcionality aktivity pre sledovanie aktuálneho stavu vykonávanej športovej činnosti

Prejsť na cvičenie

3

Zoznam tém

zmena orientácie, životný cyklus aktivity, Package Manager, metóda finish(), prístupové práva, verzia SDK

Prejsť na prednášku

Summary Activity

stopky reálneho času, prehľad vykonanej činnosti, pochválenie sa kamarátovi

Prejsť na cvičenie

4

Zoznam tém

služby, zámer, Activity Manager, ButterKnife

Prejsť na prednášku

Getting Location

senzory, location manager, GPS, aktuálne tempo, ušlá

Prejsť na cvičenie

5

Zoznam tém

explicitný a implicitný Intent, intent filter, JSON, HttpURLConnection

Prejsť na prednášku

Getting Location, part II.

Prejsť na cvičenie

6

Zoznam tém

kontrola pripojenia, broadcast, broadcast receiver, activity manager, list view

Prejsť na prednášku

Intermezzo

Prejsť na cvičenie

7

Zoznam tém

zoznamy, vlastné rozloženie prvku zoznamu, vlastný adaptér, ošetrenie kliknutia na položku zoznamu

Prejsť na prednášku

Web Services

Prejsť na cvičenie

8

Zoznam tém

aktualizácia údajov na pozadí, nastavenia, AlarmService

Prejsť na prednášku

9

Zoznam tém

nastavenia aplikacie, navigacia v aplikacii, menu

Prejsť na prednášku

Ďalšie aktivity

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.