Problem Set #B: Arduino Kit

Ciele

  • Pripraviť si vybanie a softvér potrebný pre vývoj aplikácií pre mikrokontrolér Arduino.

Hardvérové vybavenie

Arduino UNO Starter Kit

Odporúčame kúpiť RFID Starter Kit for Arduino UNO R3, ktorý býva dodávaný v šikovnom boxe. Môžete ho kúpiť napr. z týchto stránok:

Niektorí z vás určite máte nejakú zostavu k dispozícii zo strednej školy. Tie kľúčové komponenty sú:

  • Arduino UNO
  • Breadbord (prepojovacie pole) spolu s prepájajúcimi vodičmi - odporúčame kúpiť veľký breadboard (800 pinový), aby sa vám pracovalo jednoduchšie
  • LCD display s I2C modulom (buď 16x2 ale môže byť aj 20x4)
  • RTC modul DS1302
  • senzor teploty a vlhkosti DHT11 alebo DHT22
  • RGB LED diódy

Ostatné drobnosti ako rezistory, prepojovacie káble, USB kábel, reproduktor, tlačidlá považujeme za základ.

Potrebný softvér

Pre vývoj budeme používať oficiálne Arduino IDE, ktoré v závislosti od vášho operačného sýstému môžete nainštalovať niekoľkými spôsobmi:

V prípade, že používate OS Windows a máte nainštalovaný balíčkovací systém Chocolatey, tak môžete v príkazovom riadku napísať:

choco install arduino
  • V prípade, že používate linuxovú distribúciu Fedoru (RedHat):
sudo dnf install arduino
  • V prípade, že používate linuxovú distribúciu Ubuntu (Debian):
sudo apt-get install
Jednoduché vývojové prostredie pre Arduino.

Miesto Arduino IDE môžete použiť aj nástroj Fritzing, ktorý ponúka viac možností, ako len vývojové prostredie pre programovanie mikrokontroléra. Pomocou neho môžete napríklad nakresliť schému zapojenia vášho riešenia.

Podobne, ako Arduino IDE môžete aj Fritzing nájsť v repozitároch vašej distribúcie alebo si ho môžete stiahnuť priamo z domovskej stránky projektu www.fritzing.org

Prostredie Fritzing

Tí náročnejší môžu používať pre vývoj aj platformu Platform IO.