Bit Masking

Bit Masking

Introduction

 • Dnes sa okrem nových vlastností a konštrukcií jazyka C naučíme aj niečo o operačnom systéme Linux. Tieto znalosti použijeme ako ilustračné pri predstavovaní nových jazykových konštrukcií, aby sme ich chápali jednoduchšie (dúfam). Každopádne sa máte na čo tešiť.

Filesystem Permissions

 • (slide) Začneme jednou zo základných znalostí každého linuxáka a síce - prístupovými právami pre súbory v súborovom systéme.

 • súbory v Linux-e

 • prístupové práva

 • ich výpočet

 • ako zistím v jazyku C, či je súbor spustiteľný?

Bit Masking

 • Vytvoríme si pre potreby reprezentácie prístupových práv k súboru jednoduchý enumeračný typ. Aby sme nevymýšľali teplú vodu, inšpirujeme sa tým, ako táto reprezentácia vyzerá v knižnici sys/stat.h: (slide)

  enum permissions {
    S_IROTH = 4,  // read by others
    S_IWOTH = 2,  // write by others
    S_IXOTH = 1   // execute by others
  };
 • Následne je možné tento prístup využiť priamo v kóde pomocou binárnych operátorov pre logický súčet a súčin nasledovne:

  • pomocou logického súčtu viem vyskladať potrebnú hodnotu, napr. ak chcem, aby mal súbor práva súčasne na čítanie a spúšťanie, môže byť výsledná hodnota zapísaná takto:

   int file_permission = S_IROTH | S_IXOTH;

   čím súbor získa právo pre čítanie a spúšťanie ostatnými, pretože:

     100  // S_IROTH
   OR 001  // S_IXOTH
   ------
     101  // S_IROTH | S_IXOTH
  • pomocou logického súčinu sa viem opýtať, či daná hodnota má nastavené príslušné bity, napr. si overím, či je súbor možné spúšťať (slide):

   bool is_executable(int permissions){
     if(permissions & S_IXOTH){
       return true;
     }else{
       return false;
     }
   };

   pretože sa pýtam, či sa na danej pozícii nachádza príslušný bit alebo nie, čo vo výsledku dáva nulovú hodnotu (nemá príslušný bit nastavený) alebo nenulovú hodnotu (má príslušný bit nastavený):

     101   // file permissions
   AND 001   // S_IXOTH
   -------
     001   // != 0 -> is executable
 • Tento spôsob sa nazýva aj Bit Masking, kedy:

  • Pomocou bitového operátora OR nastavujeme bity na príslušných pozíciách.
  • Pomocou bitového operátora AND overujem bity na príslušných pozíciách.