The Poll

anketa pre študentov

About

Na tomto cvičení sa zúčastníte prieskumu, vďaka ktorému chceme zistiť váš názor na tento predmet. Aj vďaka vašim postrehom a pripomienkam budeme vedieť ten budúci ročník pripraviť zasa o niečo lepšie. Oproti minulému roku sme zaviedli niekoľko noviniek a radi by sme vedeli, ako ste ich zvládli.

Postup

The Poll

Úloha

Vyplňte anketu nachádzajúcu sa na tejto adrese.

Anketa je anonymná, ale ak sa podpíšete, resp. v nej necháte na seba kontakt, vieme sa o v prípade potreby o vašich názoroch alebo nápadoch porozprávať podrobnejšie. Nikam sa neponáhľajte a dajte si s odpoveďami na čas.