Crew

Prednášajúci (pre všetky odbory)

 • Miroslav Biňas

Cvičiaci

Odbory Informatika a Kyberbezpečnosť

 • Filip Harcula (A6, A10)
 • Gabriel Csík (A3, A9)
 • Viktor Maksym (A5, A11)
 • Peter Malast (A1, A4)
 • Martin Kolesár (A7, A8)
 • Daniel Beres (A2)

Odbor Počítačové modelovanie

 • Matej Gazda

Odbory Hospodárska informatika (HI) a Inteligentné systémy (IntS)

 • Martin Durkáč (C4, C2)
 • Michal Kolárik (C3)

Odbory Automobilová elektronika (AE) a Inteligentná elektronika (InE)

 • Ondrej Kováč (C7, C8, C9, C10)

Odbory Automatizované elektrotechnické systémy (AES) a Aplikovaná elektrotechnika (ApE)

 • Stanislav Alexovič (D2, D1, D3)

Odbor Priemyselná elektrotechnika (PE)

 • Tibor Vince (D7, D8)

Odbory Elektroenergetika (EE)

 • Jaroslav Petráš (D4, D6, D5)