Bolo zverejnené 5. zadanie

Ahojte programátori a programátorky!

Posledné “tradičné” céčkové zadanie je tu! Tentokrát to bude totálna špecialitka - vašou úlohou je totiž vytvoriť textovú adventúru. Na jeho riešenie máte štandardne dva týždne a deadline je 16. máj. 2021 o 23:59:59.

Toto zadanie patrí k tým najrozsiahlejším. Keď však do neho preniknete, tak veľmi rýchlo pochopíte, že vlastne neobsahuje žiadny “algoritmický” problém a veci sa v ňom len neustále opakujú. Nedajte sa teda odradiť jeho rozsahom (vytvoríte pomerné veľké množstvo modulov).

Zadanie je zamerané hlavne na prácu s dynamickými zoznamami. A to veru nie len tak s hocijakými ;) Aby ste ho však úspešne zvládli, pozrite si poznámky ku (neodprednášanej) téme o bitovom maskovaní (z angl. bitmasking). Ak sa vám nechce čítať, tak si pozrite niektorý z minuloročných záznamov (ideálne zrejme z roku 2019).