Bolo zverejnené 1. zadanie

Ahojte programátori a programátorky!

Prvý problemset je vonku. Na jeho riešenie máte štandardne dva týždne a deadline je 11.mar.2021 o 23:59:59.

Toto zadanie je zamerané práve na dynamickú alokáciu pamäte, čo vám umožní lepšie pochopiť a vyskúšať si problematiku, ktorej sme sa venovali počas prvých dvoch týždňov na prednáškach. Okrem toho sa zadanie týka šifrovania, takže sa naučíte aj niekoľko štandardných šifier.