Hello world!

Ahojte programátori a programátorky!

Vitajte v kurze Programovanie, ktorý voľne nadväzuje na kurz Základy algoritmizácie a programovania. V tomto kurze sa budeme venovať pokročílejším témam programovacieho jazyka C. Budeme sa venovať dynamickej správe pamäti, pozrieme sa na štruktúrované údajové typy, na spájané zoznamy a mnohé iné väčšie alebo menšie témy.

Odporúčaným prostredím pre prácu počas predmetu je operačný systém Linux. Ideálne je mať ho nainštalovaný priamo na vašom počítači. Ďalšie možnosti nájdete v Problem Set-e A, kde je opísaných niekoľko možností, ako si pripraviť prostredie pre vašu prácu.

V závere predmetu sa budeme venovať programovaniu mikrokontrolérov. Konkrétne sa budeme venovať mikrokontroléru Arduino Uno. Aby ste si nemuseli jednotlivé súčiastky kupovať každú zvlášť, odporúčame vám kúpiť si predpripravený kit, ktorý obsahuje všetko potrebné. Informácie o potrebnom hardvérovom a softvérovom vybavení pre prácu s týmto mikrokontrolérom nájdete v Problem Set-e B.

Pre komunikáciu v rámci predmetu používame Slack. Pre pripojenie sa do workspace-u predmetu využite túto linku: https://join.slack.com/t/programovanie2021/signup. Ako svoju emailovú adresu uveďte študentský e-mail (s doménou (student.tuke.sk?)).