Zoznam prednášok a cvičení 2018/19

w. Lectures Labs/Sprints
1

Zoznam tém

umiestnenie údajov v pamäti, operátory referencie a dereferencie

Prejsť na prednášku

Code Wars Intermezzo

Achieve code mastery through challenge

Prejsť na cvičenie

2

Zoznam tém

knižnica stdlib.h, funkcie qsort(), bsort(), binárne súbory, načítavanie a ukladanie štruktúrovaných údajov, serializácia, deserializácia

Prejsť na prednášku

Complex Numbers

komplexné čísla, štruktúry

Prejsť na cvičenie

3

Zoznam tém

knižnica stdlib.h, funkcie qsort(), bsort(), bin��rne súbory, načítavanie a ukladanie štruktúrovaných údajov, serializácia, deserializácia

Prejsť na prednášku

Introduction to Modular Programming

nástroj make, konfiguračný súbor Makefile

Prejsť na cvičenie

4

Zoznam tém

dynamická správa pamäte, alokácia pamäte, uvoľnenie pamäte, memory leak, valgrind

Prejsť na prednášku

Programming Contest Intermezzo

Prejsť na cvičenie

5

Zoznam tém

pravouhlé pole, zubaté pole, pole smerníkov, štandardné kanály/prúdy

Prejsť na prednášku

Test-Driven Development

vývoj riadený testami, black-box testing

Prejsť na cvičenie

6

Zoznam tém

úvod do dynamických údajových typov, spojkový zoznam, CRUD

Prejsť na prednášku

Buffer Overflow, Memory Leaks and Valgrind

Pretečenie pamäte, úniky v pamäti, ich odhaľovanie pomocou nástroja valgrind a predchádzanie im

Prejsť na cvičenie

7

Zoznam tém

jednosmerné spájané zoznamy, obojsmerné spájané zoznamy, stromy, binárne vyhľadávacie stromy

Prejsť na prednášku

Todo List I.

Práca so spojkovým zoznamom a základnými CRUD operáciami nad ním.

Prejsť na cvičenie

8

Zoznam tém

regulárne výrazy

Prejsť na prednášku

Todo List II.

Práca so spojkovým zoznamom a základnými CRUD operáciami nad ním.

Prejsť na cvičenie

9

Zoznam tém

Prejsť na prednášku

Regular Expressions Basics

tvorba POSIX-ových regulárnych výrazov, práca s nástrojom grep

Prejsť na cvičenie