Week 08

jednosmerné spájané zoznamy, obojsmerné spájané zoznamy, stromy, binárne vyhľadávacie stromy

Intermezzo

Motivácia

Linked Lists

Doubly Linked List

Trees

Binárny vyhľadávací strom

Zoo

Reprezentácia uzla

Funkcie na vytvorenie uzlov

Inicializovanie stromu

Let’s play

Typ uzla?

Union

Additional Resources