Week 05

reprezentácia času v počítači, pretečenie, enumeračné typy, exit status, štandardné kanály/prúdy

Záznam z prednášky

Oznamy

Date and Time Representation

DateTime Structure

</div>

Enumeration Constants

Unix Time

</div>

Representing the Number

Overflow

Structure in Structure

Exit Status

Standard Streams

Additional Resources