Week 04

knižnica stdlib.h, funkcie qsort(), bsort(), binárne súbory, načítavanie a ukladanie štruktúrovaných údajov, serializácia, deserializácia

Záznam z prednášky

Oznamy

Standard Library

Sorting list with qsort()

Searching with bsearch()

Data Persistence

Saving Binary Data to Disk

Loading Binary Data from Disk

Additional Resources