Week 03

štruktúrované údajové typy, používateľom definované údajové typy, zoznamy údajov, vyhľadávanie v zozname údajov

Oznamy

Štruktúrovaný údajový typ

Motivácia

Vytvorenie štruktúrovaného údajového typu

typedef

Type size_t

Size of Structured Type

Structure Initialization

Prístup ku položkám štruktúry

List of People

Searching

Conclusion

Additional Resources