Week 02

dynamická alokácia pamäte, pravouhlé pole, zubaté pole, pole smerníkov

Oznamy

Previously In Programovanie

Copy Strings

Memory leak

Motivácia

Intermezzo

Square Array (Pravouhlé pole)

Jagged Array (Zubaté pole)

Pole pointerov

Pointer na pointer

Parametre príkazového riadku

Zistenie počtu slov v súbore

Funkcia vracajúca zoznam načítaných slov zo súboru

Cleanup

Conclusion

Additional Resources