Racer

filename: racer.c, CPU Time limit: 1 second

Vo svojich dvadsiatich bol Manager vášnivým závoďákom. Svoju prvú škodovku 105LS (Laser Speed) dostal už ku svojim 18-tim narodeninám. Chvíľu to vďaka nej dokonca vyzeralo tak, že miesto kariéry úspešného Manager-a to bude kariéra úspešného závoďáka. Síce to bolo štandardné staré, hrdzavé približovadlo, ktoré sa cestou samo zbavovalo prebytočných dielov, malo u Manager-a rešpekt, pretože mu bola rovesníkom. A samozrejme - bola to ona - Barborka.

Strácanie prebytočných dielov sa dialo dokonca aj na prístrojovej doske, keď škodovke odpadla ručička z tachometra. Síce sa Manager-ovi ako správnemu zástupcovi hnutia DIY podarilo ručičku prilepiť naspäť, veľmi skoro prišiel na to, že ju prilepil pod nesprávnym uhlom. Takže aj keď tachometer ukazoval hodnotu aktuálnej rýchlosti v, jej skutočná hodnota bola v+k, kde k je neznáma konštanta (pravdepodobne aj záporná).

Manager si teda začal robiť poctivé zápisky z jázd, ktoré absolvoval, aby zistil, akú hodnotu má tajomná konštanta k. Záznamy z každej jazdy pozostávajú z n častí. Každá časť jazdy obsahuje údaj o prejdenej vzdialenosti s a hodnotu rýchlosti v, ktorú vtedy ukazoval tachometer. Celý záznam trval čas t. Pomôžte Manager-ovi vytvoriť program, pomocou ktorého z nameraných údajov získate hodnotu tajomnej konštanty k.

Poznámka

Uvedomte si, že aj napriek tomu, že ručička tachometra na Manager-ovej škodovke môže mať záporné hodnoty, jej skutočná rýchlosť bola vždy väčšia ako 0 v každej časti jazdy.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje dve celé čísla: n (1 ≤ n ≤ 1000), ktoré reprezentuje počet častí jednej jazdy, a číslo t (1 ≤ t ≤ 10^6), ktoré reprezentuje celkový čas jazdy. Nasleduje n riadkov, kde každý opisuje jednu časť jazdy, ktorú Manager zaznamenal. Každý riadok obsahuje dve celé čísla: s (1 ≤ s ≤ 1000) a v (|v| ≤ 1000), vzdialenosť a rýchlosť, ktorú ukazoval tachometer s nalepenou ručičkou počas danej časti jazdy. Čas je udávaný v hodinách, vzdialenosť v kilometroch a rýchlosť v kilometroch za hodinu.

Výstup

Tajomná konštanta k udaná v kilometroch za hodinu. Odchýlka vo vašej odpovedi však musí byť menšia ako 6 desatinných miest.

Ukážkový vstup a výstup 1

Ukážkový vstup 1 Ukážkový výstup 1
3 5
4 -1
4 0
10 3
3.000000000

Ukážkový vstup a výstup 2

Ukážkový vstup 2 Ukážkový výstup 2
4 10
5 3
2 2
3 6
3 1
-0.508653377