Mighty Method

filename: mm.c, CPU Time limit: 1 second

Ivan je nádejný mladý muž s cieľom získať Nobelovu cenu z matematiky. Keďže je ešte len prvák na Technickej univerzite v Košiciach, tak práve bojuje s nepriateľom akým je derivácia a jej zlé dvojča integrál. Aby ich pokoril, musel zostrojiť mocný tím, ktorý bude bojovať na digitálnej úrovni. Vo svete čísel je ale veľmi náročné nájsť spolubojovníkov dostatočne silných, a preto si našiel metódu, ktorá mu ukáže kto je ten správny parťák. Metódu tak silnú a mocnú až musela byť pomenovaná heslom MM (Mocná Metóda). A čo by sme to boli za kamaráti, keby sme Ivanovi nepomohli, že? Na pomoc Ivanovi preto vzniklo toto zadanie.

Každý študent na Technickej univerzite má svoj jedinečný číselný identifikátor (nájdete ho napríklad na vašom ISIC-u). Ivan vďaka svojím fantastickým pozorovacím schopnostiam prišiel na to, že len študenti so špecifickým identifikátorom sú hodní členstva jeho tímu. A práve metóda MM o tom rozhodne. Toto sú jej pravidlá:

  1. Vstupom može byť len prirodzené číslo (študentský identifikátor).
  2. Následne sa spočítajú všetky číslice tohto prirodzeného čísla.
  3. Ak tento súčet NIE JE jednociferné číslo, metóda sa opakuje.
  4. Výstupom je jednociferné číslo.

Uveďme si príklad:

Na vstupe dostaneme číslo 165. Pri použití metódy MM spočítame každú cifru (1+6+5). Výsledok je 12. Kedže 12 je dvojciferné číslo opät voláme metódu MM (1+2). Výsledkom je číslo 3, ktoré je jednociferné, a teda metódu môžeme ukončiť.

Poznámka

O tom, aké výsledné čísla sú hodné členstva v Ivanovom matematickom tíme, nám už žiaľ Ivan nepovedal. Máte však šancu 1/10, že sa do jeho tímu hodíte práve vy.

Vstup

Vstup je ľubovoľné prirodzené číslo.

Výstup

Jednociferné číslo, súčet jednotlivých cifier čísla.

Ukážkový vstup a výstup 1

Ukážkový vstup 1 Ukážkový výstup 1
165
3

Ukážkový vstup a výstup 2

Ukážkový vstup 2 Ukážkový výstup 2
1721
2