Iteration 1: Team Foundation

o Design Document-e, projekte v git-e a (vašom) hernom štúdiu

Ciele

Cut Scene

Pod pojmom Design document si je možné predstaviť dokument, ktorý je tvorený počas vývoja hry. Vo všeobecnosti je to kniha, ktorá opisuje, ako hra funguje.

Jeho formát a štruktúra nie sú pevné, pretože záleží od toho, kto hru robí, poprípade s kým hru tvoríte alebo aký typ hry vytvárate. Ale v každom z nich je možné nájsť niekoľko spoločných vecí:

Design document pomáha aj členom tímu byť počas vývoja jednotní a odpovedá na rozličné otázky počas jej vývoja. Počas vývoja je veľmi často aktualizovaný (s novými nápadmi a iteráciami prichádzajú nové aktualizácie dokumentu) a na začiatku často slúži len ako poznámkový blok, kde sa zbierajú všetky nápady.

Mission Briefing

Vaše úlohy pre druhý týždeň semestra sú nasledovné:

  1. Vytvoriť si tím (herné štúdio).
  2. Vymyslieť nápad na hru.
  3. Vytvoriť počiatočnú verziu Design document-u.
  4. Založiť projekt na git-e s názvom gamedev-2018.

Herné štúdio

Toto sú pravidlá pre tvorbu herného štúdia:

Nápad na hru

V tejto prvej iterácii vášho projektu stačí uviesť len niekoľko vecí:

Pokiaľ máte problém s nápadmi, môžete vytvoriť napr. remake niektorej staršej hry.

Design Document

Verzia design document-u, ktorú budete odovzdávať v tejto iterácii, bude obsahovať:

Rozsah teda nemôže byť väčší ako 2 strany A4! Svoj dokument si vytvorte v dokumentoch Google. Súčasťou registrácie je totiž aj linka na tento dokument (stačí s právami na čítanie).

Odovzdávanie

Pre úspešné zaregistrovanie svojho vývojárskeho štúdia vyplňte tento formulár.

Ďalšie zdroje

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.