Level .09

spätná väzba v hrách (feedback loop), pozitívna a negatívna spätná väzba

Introduction

Positive Feedback Loop

Three Features of Positive Feedback Loop

  1. majú tendenciu destabilizovať hru, akonáhle sa hráči dostanú hlbšie do hry
  2. spôsobia, že hra skončí skôr
  3. kladú veľký dôraz na to, ako sa hráč rozhodne na začiatku hry

Nr of Steps in Feedback Loop

  1. hráči odhaľujú mapu
  2. tým získajú prístup ku väčším zdrojom
  3. to im umožní kúpiť/vyvinúť lepšiu technológiu
  4. to im umožní postaviť lepšie jednotky (vďaka ktorým budú môcť odhaliť ešte viac mapy, nájsť viac zdrojov, …)

Other Examples

Negative Feedback Loop

Three Features of Negative Feedback Loop

  1. majú tendenciu stabilizovať hru, vďaka čomu hráči tiahnu k stredu skupiny
  2. spôsobia, že hra bude trvať dlhšie
  3. kladú veľký dôraz na neskorú fázu hry, čím sa rozhodnutia na začiatku hry budú v neskorších fázach hry prejavovať menej

Other Examples

Use of Feedback Loops

Eliminating Feedback Loops

Further Reading

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.