Level .03

rámec MDA, mechanika, dynamika, estetika

Welcome

(Rapid) Prototyping

Benefits of (Paper) Prototyping

Development and Iteration Speed

Low Technical Barrier to Entry

Collaborative Prototyping

Focused Prototyping and Testing

Paper Prototyping

Príklad papierového prototypu

Ludology

MDA: Mechanics, Dynamics and Aesthetics

Definitions of Mechanics, Dynamics, and Aesthetics

Mechanics

Dynamics

Aesthetics

MDA Concept Explained

MDA Concept Illustration 1: Pacman

MDA Concept Illustration 2:

Different Perspectives of a Game

MDA in Practice

Other Frameworks

FDD

Elemental tetrad

Additional Resources

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.